Zaloguj
Reklama

Wiek i inne czynniki ryzyka raka piersi

Walka z chorobą nowotworową
Fot. shutterstock
Walka z chorobą nowotworową
(0)

Rak piersi wciąż plasuje się w czołówce najczęściej występujących u kobiet nowotworów i przede wszystkim z tego właśnie powodu stale prowadzone są różne badania, których celem jest jeszcze lepsze poznanie metod leczenia tej choroby, jak i czynników ryzyka jej wystąpienia. W przypadku drugich z wymienionych za jeden z takowych uznawany jest wiek – od którego jednak roku życia ryzyko wystąpienia raka piersi znacząco się nasila?

Reklama

Rak piersi stale jest niestety rozpoznawany u dużej ilości kobiet – w Stanach Zjednoczonych szacuje się, że w ciągu całego swojego życia zachoruje na niego nawet 1 na 8 kobiet. Przy braku leczenia choroba doprowadzić może – i to nawet w krótkim czasie – do zgonu pacjentki, w związku z czym niezwykle wręcz istotne jest jej wczesne rozpoznawanie. Po to, aby móc wcześnie stawiać diagnozę raka piersi, niezbędna jest jednak znajomość czynników ryzyka wystąpienia tej choroby – za jeden z nich uznawany jest wiek.

Tak jak rak piersi rozwinąć się może u pacjentki mającej zarówno 30, jak i 60 lat, tak najczęściej pojawia się on u kobiet będących pomiędzy 55. a 64. rokiem życia. Dlaczego akurat w takim wieku najczęściej odnotowywane są zachorowania na tę chorobę? Tego tak naprawdę do końca nie wiadomo, postuluje się jednak, że ryzyko raka piersi wzrasta wraz z wiekiem z powodu tego, że wraz z upływającymi latami życia dochodzić może do coraz większego stopnia nagromadzenia różnych mutacji w różnych komórkach ludzkiego organizmu.

Podkreślić należy tutaj jednak to, że szacując ryzyko wystąpienia u danej kobiety nowotworu złośliwego piersi, pod uwagę należy wziąć nie tylko jej wiek, ale i inne jeszcze potencjalnie jej dotyczące czynniki ryzyka tego schorzenia. Takowymi są m.in. wczesne rozpoczęcie miesiączkowania i późne wystąpienie menopauzy, występowanie raka piersi u krewnych pacjentki czy przebycie przez nią z jakiegoś powodu w przeszłości radioterapii. Zwraca się również uwagę na czynniki ryzyka choroby, które są zależne od samych kobiet – takowymi są nadużywanie alkoholu czy nadmierna masa ciała po przebyciu menopauzy.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze