Zaloguj
Reklama

Jakość życia kobiet leczonych na raka piersi

Szpital, wsparcie rodziny
Fot. Shutterstock
Szpital, wsparcie rodziny
(0)

Rak piersi jest najczęściej występującym wśród schorzeń nowotworowych wykrywanych u kobiet. Jest on drugą, co do kolejności przyczyną zgonów na nowotwory w Polsce, jednak jego etiologia nie jest znana medycynie. W związku z zagrożeniem, jakie niesie konieczne jest wykonywanie cyklicznych badań mammograficznych, jako badań przesiewowych, celem jak najwcześniejszego wykrycia zmian nowotworowych. Istnieje wiele aspektów życia, które określają jego, jakość, szczególnie w sytuacji, gdy kobiecie przychodzi zmierzyć się z rakiem piersi.

Reklama

Literatura naukowa poświęcona nowotworom jest bardzo obszerna i dogłębna. W odniesieniu do raka piersi, źródła jednoznacznie wskazują, że wśród nowotworów diagnozowanych u kobiet, to właśnie rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym. Nowotwór piersi jest schorzeniem, które może również dotknąć mężczyzn, jednak występuje on w tej populacji niezwykle rzadko. Stanowi on drugą, co do kolejności, przyczynę zgonów na nowotwory w Polsce, ustępując miejsca jedynie nowotworom płuc. [1]

Skrining

Skrining, czyli badania przesiewowe w profilaktyce nowotworów piersi, polegają na cyklicznym poddawaniu kobiet badaniu mammograficznemu (MMG). Jest to badanie wykonywane kobietom bez objawów klinicznych, celem ewentualnego, wczesnego wykrycia zmian nowotworowych. Systemem oceny badań MMG jest BIRADS (Breast Imaging Reporting and Data System), stanowiący wzór czy też standard opisu badania MMG. Dzieli on ocenę badania MMG w 5 kategorii, a mianowicie: 0- ocena niekompletna, 1- prawidłowa MMG, 2- zmiany łagodne, 3- zmiany prawdopodobnie łagodne, 4- zmiany podejrzane, 5- zmiany złośliwe.

Obok oceny w skali BIRADS, w opisie badania MMG, powinna się znaleźć informacja o typie budowy piersi, których wyróżnia się 4. [1]

Leczenie raka piersi

Obecnie leczenie nowotworów piersi rozwija się bardzo szybko, nie tylko pod względem metod leczenia, ale również pod względem całej filozofii leczenia. Podejmowane dziś leczenie ma charakter leczenia skojarzonego, co oznacza, że obejmuje zarówno metody leczenia miejscowego, takie jak chirurgia oraz radioterapia, jak również metody leczenia ogólnoustrojowego, czyli chemioterapię i hormonoterapię.

W przypadku podjęcia leczenia chirurgicznego, można mówić o dwóch typach zabiegów.

Pierwszym z nich jest, tak zwany, zabieg oszczędzający, polegający na usunięciu zmiany nowotworowej, wraz z marginesem zdrowych tkanek, bez amputacji całego gruczołu piersiowego. Możliwość wykonania tego typu zabiegu jest przede wszystkim wynikiem wczesnego wykrycia zmiany.

W przypadku, jeśli pacjentka nie kwalifikuje się do operacji oszczędzającej, konieczne jest wykonanie drugiego typu zabiegu, a mianowicie amputacji gruczołu piersiowego- mastektomii. Mastektomia jest zabiegiem, podczas którego może zostać usunięta nie tylko pierś, ale również układ chłonny pachowy. Po wykonani zabiegu, pacjentka zaopatrywana jest w odpowiednią protezę, jak również ma możliwość wykonania operacji rekonstrukcyjnej amputowanego gruczołu. [2]

fot. shutterstock

Chcąc wskazać wszystkie zabiegi operacyjne, jakich można podjąć się w przypadku leczenia raka piersi, należy wymienić wycięcie guza/ segmentu/ kwadrantu piersi, (czyli usunięcie części piersi), mastektomię radyklaną (polegającą na usunięciu całego gruczołu piersiowego wraz z węzłami chłonnymi pachy), mastektomię prostą (polegającą na usunięciu całego gruczołu piersiowego bez układu chłonnego), wycięcie wartowniczego węzła chłonnego oraz wycięcie całego układu chłonnego pachy. [3]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • [1] „Rak piersi. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych- 2013” pod red. J. Jassema i M. Krzakowskiego, 2013
  [2] „ABC Raka Piersi” D. Murawa i inni, Wielkopolskie Centrum Onkologii 2010
  [3] „Patomorfologia” J. Ryś [w:] „Diagnostyka i leczenia raka piersi. Informator dla pacjentów” Poradnik przygotowany przez pracowników Centrum Onkologii Kraków, Łódź 2011
  [4] „Problemy i perspektywy oceny, jakości życia w chorobie nowotworowej (ujęcie krytyczne) „ M. Mjakowicz [w:] „Psychoonkologia” pod red. K. de Walden- Gałuszko, Kraków 2000
  [5] „Radzenie sobie ze stresem spowodowanym chorobą nowotworową” Z. Jurczyński [w:] „Psychoonkologia” pod red. K. de Walden- Gałuszko, Kraków 2000
  [6] „Kryzys w chorobie nowotworowej i sposoby jego przezwyciężania” G. Chojancka- Szałowska [w:] „Psychoonkologia” pod red. K. de Walden- Gałuszko, Kraków 2000
  [7] „Rola stowarzyszeń samopomocowych pacjentów z chorobą nowotworową” M. Adamczuk [w:] „Psychoonkologia” pod red. K. de Walden- Gałuszko, Kraków 2000

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze