Zaloguj
Reklama

Brachyterapia w leczeniu guzów piersi

Autorzy: Anna Piotrowska
Źródło: M. Jurczyk, A.Werfel, M.Pisarska-Krawczyk: Leczenie brachyterapią guzów gruczołu piersiowego: Ginekologia Praktyczna
Brachyterapia raka piersi - Poradnik dla pacjentów: Wielkopolskie Centrum Onkologii.
Samobadanie piersi
Fot. Pantherstock
Samobadanie piersi
(5)

Rak piersi jest jednym z najczęściej wykrywalnych nowotworów u kobiet. Wśród wszystkich szacuje się, że rak piersi dotyczy 25-30%.

Reklama

Do metod wczesnego wykrywania zman w obrębie gruczołu piersiowego należą:

 • samokontrola piersi,
 • badanie kliniczne,
 • mammografia,
 • usg.

Brachyterapia

Jest to metoda radioterapii polegająca na wprowadzaniu promieniowania jonizującego do tkanki ze zmianami nowotworowymi (śródtkankowa lub kontaktowa aplikacja izotopów promieniotwórczych). Najczęściej wykorzystywanymi źródłami promieniotwórczymi są: iryd, kobalt, cez, jod.

Brachyterapię zaleca się głównie w radioterapii przy zachowawczym leczeniu raka piersi ale również przy radykalnym leczeniu. Metodę tą stosuje się rónież przy nowotworach zlokalizowanych w obszarze klatki piersiowej. Brachyterapia ma charakter leczenia miejscowego i może być stosowana ze wszystkimi metodami leczenia onkologicznego.

U kobiet z rakiem piersi stosuje się:

 • technikę HDR - użycie źródeł o wysokiej mocy i dawki,
 • technikę PDR - brachyterapia pulsacyjna,
 • technikę polegającą na śródoperacyjnym założeniu aplikatorów tam gdzie znajduje się guz, podaje się od 7 do 8 frakcji napromieniowania,
 • metoda z użyciem implantów stałych polegająca na jednorazowym wszczepieniu ziaren radioaktywnych w obrębie guza na stałe.

Brachyterapia HDR jest sprawdzoną i bezpieczną metodą umożliwiającą leczenie raka piersi z wielką precyzją. Zaplanowana przez lekarza dawka promieniowania jest precyzyjnie podawana przez specjalne aplikatory umieszczone wewnątrz piersi. Zabieg przeprowadzony jest w znieczuleniu miejscowym. Następnie implantuje się igły, które przebiegają równolegle. Wprowadzane są do piersi ruchem obrotowo - postępującym. Następnie wykonuje się dokumentację radiologiczną. Zabieg trwa około godziny.

Do najczęstszych powikłań metody brachyterapii zalicza się:

 • stan zapalny skóry,
 • krwawienie,
 • obrzęk piersi;,
 • złuszczenie skóry.

Powikłania te jednak szybko ustępują, tylko obrzęk piersi może utrzymywać się do roku.

Rzadkimi powikłaniami jest ropień piersi, zwłóknienie tkanki podskórnej, martwica skóry, nekroza tłuszczu.

Reklama
(5)
Komentarze