Zaloguj
Reklama

Projekt marcowej listy refundacyjnej – cieszymy się i czekamy!

Autorzy: Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
Oddział onkologii
Fot. medforum
Oddział onkologii
(4)

Tekst zawiera komentarz Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Która z radością obserwuje pozytywne zmiany na listach leków refundowanych.

Reklama

Wraz z dostępem do innowacyjnych terapii, rośnie nadzieja na pokonanie choroby lub wydłużenie życia, na powrót do swoich ról społecznych, na lepszą jakość życia. Każda nowa refundacja przybliża nas do osiągniecia celu, jakim jest podniesienie efektywności terapii onkologicznych w Polsce. I choć wciąż polscy pacjenci czekają dłużej niż chorzy z innych krajów UE na udostępnienie nowych terapii, to obserwujemy zwiększenie dynamiki rozszerzania dostępności nowoczesnego leczenia w Polsce.

Z  satysfakcją przyjęłam informację, że na marcowym projekcie listy wskazanie Kadcyli (trastuzumab emtanzyna) – leku już refundowanego, rozszerzone zostaje o leczenie pooperacyjne chorych na wczesnego HER2-dodatniego raka piersi z chorobą resztkową. Oznacza to, że od 1 marca 2022 roku ta grupa chorych będzie miała dostęp do systemowego leczenia uzupełniającego, dzięki któremu  otrzyma szanse na całkowite wyleczenie.  Także dla  pacjentów z rakiem prostaty, u których nie wystąpiły jeszcze przerzuty udostępnione będą aż  trzy nowoczesne  terapie: apalutamid, darolutamid oraz enzalutamid – powiedziała Krystyna Wechmann, prezes Zarządu Fundacji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych.

Oczywiście, w systemie ochrony zdrowia w Polsce jest mnóstwo wyzwań, również związanych z kolejnymi grupami chorych, których potrzeby wciąż pozostają niezaspokojone, jak chociażby pacjenci  z  rakiem  wątrobowokomórkowym, którzy oczekują na atezolizumab w skojarzeniu z bewacyzumabem w pierwszej linii leczenia. W podobnej sytuacji znajdują się chorzy zaawansowanym rakiem pęcherza, o którym od lat się mówi, że jest zapomnianym nowotworem. Dla chorych z tym rodzajem raka dotąd nie było żadnych nowych możliwości leczenia. Onkolodzy i chorzy mają nadzieję na udostępnienie immunoterapii – leku awelumab w tym właśnie wskazaniu. Wierzymy, że negocjacje w Ministerstwie Zdrowia zakończą się szybko i z sukcesem, a  chorzy z rakiem pęcherza i ich bliscy będą wkrótce mogli cieszyć się ze zmian na listach refundacyjnych, jak beneficjenci marcowej listy leków refundowanych, w przeciwnym razie, w świetle ostatniej rekomendacji Prezesa AOTMiT, pacjenci ci nie będą mogli nawet skorzystać z Ratunkowego Dostępu do Terapii Lekowych. Obserwujemy też dążenie Ministerstwa Zdrowia do kompleksowego zaspokojenia potrzeb w poszczególnych obszarach terapeutycznych czy jednostkach chorobowych takich jak rak nerkowokomórkowy, którego nowy program leczenia mamy nadzieję znajdzie się majowej liście.

Czekamy też na poszerzenie pierwszej linii leczenia nie drobnokomórkowego raka płuca  o podwójną immunoterapię, leczenie ograniczone w czasie do dwóch lat, w uzasadnionych przypadkach nie wymagające przeprowadzenia badania w kierunku poziomu ekspresji białka PD-L1

Jednym z obszarów naszej troski jest  hematoonkologia, gdzie dominują choroby rzadkie,
a farmakoterpia jest podstawą metodą leczenia. W hematoonkologii liczba refundacji
w ostatnich latach znacznie wzrosła. Projekt marcowej listy refundacyjnej to spełnienie  oczekiwań chorych na szpiczaka plazmocytowego, którzy od marca będą mieli dostęp do leczenia, odpowiadającego wytycznym EMA. W projekcie marcowej listy leków refundowanych, znalazły się długo wyczekiwane terapie dla chorych na szpiczaka plazmocytowego, w tym doustny lenalidomid w pierwszej linii w obu skojarzeniach – z deksametazonem (Rd) oraz z bortezomibem i deksametazonem (RVd), a także doustny pomalidomid w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem (PVd) w 2. i 4. linii leczenia. Na drafcie listy znalazł się również daratumumab w podaniu podskórnym, uniezależniając tym samym pacjentów od konieczności wielogodzinnych wlewów i hospitalizacji.

Mamy nadzieję, że pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową z wysokim ryzykiem genetycznej progresji będą mogli wkrótce skorzystać z monoterapii akalabrutynibem – celowanym inhibitorem BTK w pierwszej linii leczenia, dzięki czemu uda się zaspokoić potrzebę tej grupy chorych. Osoby dorosłe z nawrotowym/opornym na leczenie chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL), które nie kwalifikują się do autologicznego przeszczepu komórek macierzystych  mają nadzieję na możliwości leczenia przełomową terapią CAR-T, która według zapowiedzi ministra Miłkowskiego ma szansę na refundację w maju br.

Od trzech lat pacjenci, którzy podjęli trudna decyzję allotransplantacji komórek krwiotwórczych, oczekują na dostęp do profilaktyki reaktywacji wirusa cytomegalii, innowacyjnym lekiem letermovir, dzięki któremu procedura ta jest bezpieczniejsza i bardziej skuteczna. Niestety nie ma tego leku na marcowym projekcie listy.

Rozumiemy, że proces refundacyjny wymaga czasu, rozmów i nakładów, jednak pozytywne zmiany w ostatnim czasie pozwalają chorym żyć z nadzieją, że ich potrzeby zostaną zauważone i spełnione.  Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych  stara się dostrzegać potrzeby wszystkich grup chorych, a zwłaszcza podejmować działania rzecznicze w imieniu tych pacjentów, którzy nie mają swojej reprezentacji w postaci organizacji, dlatego prowadzimy rozmowy dotyczące wielu terapii i wszystkie są dla tak samo ważne – podkreśla Aleksandra Rudnicka, rzecznik Fundacji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych.

Piśmiennictwo

Informacja prasowa

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze