Zaloguj
Reklama

Rak piersi – czy konieczna będzie ponowna operacja?

Lekarz w maseczce
Fot. ojoimages
Lekarz w maseczce
(5)

Prawdopodobieństwo konieczności wycięcia tkanek otaczających usunięty już guz piersi zależy od tego, kto operował daną pacjentkę.

Reklama

Najczęstszą metodą leczenia chirurgicznego raka piersi jest usunięcie tylko jej części. Laurence McCahill z Uniwersytetu Stanu Michigan w Grand Rapids (USA) i współpracownicy poddali niedawno badaniom ponad dwa tysiące kobiet zoperowanych w ten sposób.

Zgodnie z publikacją w wydaniu czasopisma „The Journal of the American Medical Association” z 1 lutego ponad 20 procent przebadanych pacjentek musiało poddać się jednokrotnej operacji dodatkowego wycięcia tkanek otaczających usunięty wcześniej guz piersi (ang. reexcision). 2 procent z nich musiało przejść dwa, a 0,3 procent – trzy takie zabiegi. Prawie 9 procent kobiet po usunięciu części piersi poddano później usunięciu całości tego narządu.

Co ciekawe, odsetki wyżej wymienionych dodatkowych operacji silnie zależały od tego, który chirurg zajmował się leczeniem danej pacjentki. Naukowcy odmienności te tłumaczą różnicami poziomów wyszkolenia operatorów oraz stopnia, w jakim ufali swoim zdolnościom ustalania granic guzów nowotworowych oraz umiejętnościom patologów, którzy badali próbki pobieranie w trakcie zabiegów. Liczba operacji przeprowadzonych przez danego chirurga nie miała większego znaczenia.

Różnice pomiędzy odsetkami powtórnych operacji raka piersi dokonywanych w różnych szpitalach naukowcy tłumaczą odmiennym podejściom stosowanym przez pracujących w nich lekarzy.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze