Zaloguj
Reklama

Psychologiczne aspekty życia pacjentów onkologicznych

Depresja, smutek
Fot. ojoimages
Depresja, smutek
(4)

Choroba nowotworowa powoduje wiele zmian w życiu człowieka.

Reklama

Spowolnienie tempa życia, zmiana lub utrata ról społecznych, przewartościowanie i weryfikacja kontaktów, relacji towarzyskich to jedne z wielu problemów z jakimi borykać się muszą pacjenci onkologiczni.

Zmaganie się z chorobą oraz trudnym procesem leczenia powoduje u wielu z nich życie w stanie napięcia emocjonalnego z powodu niewiadomej dotyczącej obecnego życia oraz przyszłości.
Odpowiedź emocjonalna na chorobę zależy od wielu czynników takich jak:

  • indywidualne rozumienie choroby,
  • dotychczasowe doświadczenia związane z chorobą (mogą odnosić się do doświadczeń własnych, bliskich a także fikcyjnych takich jak doświadczenia postaci z filmów czy książek),
  • płeć, która determinuje częstsze stany depresyjne u kobiet,
  • choroba psychiczna w przeszłości,
  • problemy życiowe (odnoszące się do wielu sfer życia - okoliczności zaistnienia choroby, starty w życiu człowieka, brak wsparcia ze strony społeczeństwa, zbyt duże przywiązanie do bliskich, problemy finansowe) oraz osobowość człowieka.[1]
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Psychoonkologia – Wybrane aspekty psychologiczne funkcjonowania w chorobie nowotworowej” Mariola KOSOWICZ [w:] PODSTAWY ONKOLOGII KLINICZNEJ, Redakcja naukowa: dr n. med. Janusz MEDER, Warszawa 2011 r.

Reklama
(4)
Komentarze