Zaloguj
Reklama

Funkcjonowanie psychologiczne u kobiet i mężczyzn z chorobą nowotworową

Autorzy: Ewa Chodkowska
Para w łóżku
Fot. Pantherstock
Para w łóżku
(0)

Różnic pomiędzy funkcjonowaniem kobiet i mężczyzn jest wiele. U mężczyzn częściej można zaobserwować wzrost zapadalności na choroby zagrażające życiu m.in. choroba niedokrwienna serca. Kobiety w ciągu życia częściej chorują, a mimo wszystko żyją dłużej.

Reklama

W literaturze można znaleźć teorie tłumaczące różnice między płciami w zakresie postrzegania zdrowia i funkcjonowania w chorobie:

  1. Teoria biologicznego ryzyka chorób
  2. Teoria nabytych czynników ryzyka chorób i urazów 
  3. Teoria sposobu relacjonowania i zachowań podejmowanych w chorobie 
  4. Teoria doświadczeń z opieką zdrowotną w przeszłości

Teorie związane z psychospołecznymi aspektami występowania objawów i opieki medycznej zakładają, że kobiety są wrażliwsze na objawy pochodzące z ciała, są skłonniejsze do nadawania objawom nazw konkretnej choroby oraz mają większą gotowość do podejmowania decyzji o leczeniu. Teorie dotyczące sposobu relacjonowania i zachowania w chorobie zakładają, że kobiety mają większą skłonność do opowiadania innym o doświadczanych objawach. Kobiety z większą dokładnością niż mężczyźni przywołują mniejsze problemy zdrowotne oraz używają innego języka do opisywania chorób niż mężczyźni – bogatszego w szczegóły oraz zawierającego więcej określeń samopoczucia.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • "Funkcjonowanie psychologiczne u kobiet i mężczyzn z chorobą nowotworową", Urszula Ziętalewicz, Marta Kulpa, Beata J. Stypuła-Ciuba, Mariola Kosowicz

Reklama
(0)
Komentarze