Zaloguj
Reklama

Nowotwory – skuteczność komunikacji lekarza z pacjentem

Wizyta u lekarza
Fot. ojoimages
Wizyta u lekarza
(0)

Wielu chorych ocenia komunikację z lekarzem jako niezadowalającą.

Reklama

Skuteczność leczenia nowotworów jest większa, gdy pomiędzy lekarzem a pacjentem mam miejsce efektywna komunikacja w zakresie objawów, problemów natury duchowej, zagadnień praktycznych, celów leczenia i związanych z nim powikłań a także opieki hospicyjnej. Elizabeth Gay z Uniwersytetu Wirginii w Charlottesville (USA) i współpracownicy poddali niedawno badaniom ankietowym kilkuset chorych na raka płuc.

Jak podano w internetowym wydaniu czasopisma „Cancer” z 14 kwietnia, przeważająca część pacjentów stwierdziła, że ich komunikacja z lekarzami była niezadowalająca lub w ogóle jej nie było. W szczególności dotyczyło to objawów emocjonalnych, potrzeb praktycznych i duchowych i opieki hospicyjnej. Skutkować to może nadmiernym zamartwianiem się chorych, trudnościami w podejmowaniu przednich decyzji, nieprzestrzeganiem przyjętego planu leczenia i w konsekwencji gorszymi jego wynikami.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze