Zaloguj
Reklama

Neoangiogeneza - unaczynienie guza

Komórka
Fot. Pantherstock
Komórka
(0)

Komórki, które otrzymały nieograniczony potencjał podziałowy, mają zdolność do szybkiego wzrostu. Dochodzi do intensywnych podziałów, które ograniczone są jedynie dostępem substancji odżywczych, niezbędnych do dalszego rozrostu.

Reklama

Komórki dzielą się i nawarstwiają, oddalając się od najbliższego naczynia krwionośnego. W ten sposób następuje rozrost nowotworu, który zatrzymuje się na pewnym etapie (gdy guz ma około 1-2 mm). By mógł nastąpić dalszy wzrost, niezbędne jest dostarczenie składników odżywczych oraz tlenu do namnażających się komórek. Jedynym sposobem aby zapewnić rozwój i rozrost komórek nowotworowych, jest unaczynienie guza.

Procesy angiogenezy, są stale kontrolowane przez nasz organizm poprzez zachowanie równowagi pomiędzy czynnikami pro- i antyangiogenetycznymi. Równowagę tę mogą zachwiać procesy zachodzące zarówno w samych komórkach nowotworowych jak również procesy zachodzące w zdrowych komórkach, atakowanych przez rozrastające się komórki guza. Kiedy równowaga zostaje zaburzona i przesuwa się w kierunku angiogenezy, indukuje proces neoangiogenezy czyli unaczynienia komórek nowotworowych.

Naczynia krwionośne, powstałe w wyniku tego procesu są cieńsze i mniej szczelne, co pozwala na dostarczenie komórkom nowotworowym dużej ilości substancji odżywczych a co za tym idzie, stymuluje ich dalszy wzrost.[1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Biologia molekularna nowotworów” J. A. Siedlecki [w:] „Podstawy onkologii klinicznej” pod red. J. Medera, Warszawa 2011

Reklama
(0)
Komentarze