Zaloguj
Reklama

Czym jest nowotwór?

Praca w laboratorium
Fot. Panthermedia
Praca w laboratorium
(4)

Nowotwór jest schorzeniem, które ma związek z zaburzeniami genetycznymi człowieka.

Reklama

Zaburzenia te są przyczyną przekształcania się komórek prawidłowych w nieprawidłowe o charakterystycznych cechach. Główną cechą takich komórek jest ich anomalny i niekontrolowany przez mechanizmy ustrojowe, wzrost. Poza tym komórki te wykazują zdolność do nadmiernych podziałów, przekraczają prawidłowe odległości zachowane między komórkami, mutują się oraz tracą dotychczasowe funkcje i zdolności. Posiadają również zdolność do atakowania komórek prawidłowych oraz do rozprzestrzeniania się za pomocą układu krwionośnego i chłonnego.

Do nieprawidłowości tych dochodzi na skutek zaburzeń genetycznych (dotyczących mutacji genowych) oraz zaburzeń epigenetycznych (bez zmian w strukturze genu, jednak o znaczącym wpływie na pełnione przez niego funkcje). Nowotwory możemy podzielić na nowotwory niezłośliwe, o miejscowej złośliwości i złośliwe. [1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Podstawy teoretyczne nowotworów” J. Cisowski, W. Windorbska, T. Mierzwa [w:] „Pielęgniarstwo onkologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych.” Pod red. A. Koper, Warszawa 2011

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze