Zaloguj
Reklama

Badania przesiewowe nowotworów

Autorzy: Patrycja Piechaczek
Źródło: Radzisław Kordek,,, Onkologia”, Wyd. VIA MEDICA, Gdańsk 2007
Badanie krwi
Fot. ojoimages
Badanie krwi
(5)

Skrining onkologiczny oznacza badanie osób bez objawów choroby, co ma na celu wczesne wykrycie nowotworu.

Reklama

Badania tego typu mają zmniejszyć umieralność i dotyczą osób o największym ryzyku zachorowania na raka danego narządu. Skrining obejmuje testy diagnostyczne pozwalające na wykrycie nowotworu we wczesnych stadiach rozwoju.

Taki test powinien być prosty, tani, powtarzalny i akceptowany społecznie.
Ponadto, powinien być :

  • czuły, czyli zdolny do wykrycia choroby. Test o czułości 90% oznacza, że u 9 na 10 osób wykryto chorobę, zaś 10% wyników jest fałszywie negatywnych,
  • swoisty, czyli powinien wykrywać osoby zdrowe. Test o swoistości 90% oznacza, że nowotworu nie wykryto u 9 na 10 osób, zaś 10% wyników jest fałszywie pozytywnych.

Wyniki tego typu testów nie pozwalają na postawienie ostatecznej diagnozy. Założeniem badań przesiewowych jest zlikwidowanie lub zminimalizowanie problemu zdrowotnego w populacji zagrożonej chorobą, dlatego stosowany jest w diagnostyce chorób o wysokiej zachorowalności.

Reklama
(5)
Komentarze