Zaloguj
Reklama

Antagoniści TNF a czerniak złośliwy

Antagoniści TNF a czerniak złośliwy
Fot. ojoimages
(0)

Adalimumab może wywoływać czerniaka.

Reklama

Zapalne choroby autoimmunizacyjne (m. In. toczeń rumieniowaty, stwardnienie rozsiane, bielactwo nabyte i łuszczyca) mogą być skutecznie leczone przy pomocy antagonistów czynnika martwicy nowotworów alfa (tumor necrosis factor alpha). Od pewnego czasu wiadomo jednak, że taka terapia zwiększa ryzyko wystąpienia lub ujawnienia się różnych nowotworów, w tym czerniaka złośliwego.

A.C. Katoulis i współpracownicy z Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriasa w Atenach niedawno opisali w sierpniowym numerze czasopisma „Dermatology” przypadek leczonego przy użyciu adalimumabu pacjenta w wieku 75 lat chorego na reumatoidalne zapalenie stawów.

Po 12 miesiącach podawania tego leku zostało rozpoznane pierwsze ognisko czerniaka złośliwego na lewej nodze. Nastąpiło jego usunięcie, ocena stopnia zaawansowania i stwierdzenie braku przerzutów. Po kilku miesiącach powstało ognisko czerniaka na owłosionej skórze glowy.

Związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy podawaniem adalimumabu a wystąpieniem omawianego nowotworu nie mógł zostać z całą pewnością stwierdzony z powodu krótkiego okresu trwania terapii.
 

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze