Zaloguj
Reklama

4 lutego - Światowy Dzień Walki z Rakiem

Wsparcie w walce z chrobą nowotworową
Fot. shutterstock
Wsparcie w walce z chrobą nowotworową
(1)

Światowy Dzień Walki z Rakiem został ustanowiony w 2000 roku w Paryżu podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem zorganizowanym pod egidą prezydenta Francji i dyrektora generalnego UNESCO. Dzień ten ma uświadomić społeczeństwu jak ważna jest profilaktyka zdrowotna w zapobieganiu chorobom nowotworowym.

Reklama

W wielu przypadkach wczesna diagnoza zwiększa szansę na całkowite wyleczenie nowotworu. Na skuteczne leczenie wpływa wcześnie rozpoczęte leczenie. Podstawowym powodem dużej liczby chorych umierających na raka, jest właśnie zbyt późne jego wykrycie.

Nowotwory w Polsce

W naszym kraju od wielu lat choroby nowotworowe stanowią drugą przyczynę zgonów, w wyniku której umiera rocznie przeciętnie 96 tys. osób, co stanowi 25% wszystkich zgonów. Ocenia się, że zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe będą systematycznie rosnąć. Prawdopodobnie staną się pierwszą przyczyną zgonów przed 65. rokiem życia zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Zjawisko zwiększania się liczby zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce w ostatnich kilkudziesięciu latach wynika m.in. z faktu starzenia się społeczeństwa, jak i z częstego narażenia populacji Polaków na czynniki rakotwórcze, ale przede wszystkim związane jest ze stylem życia.

Najczęściej występującymi nowotworami u mężczyzn są nowotwory płuc stanowiące około 1/5 zachorowań na nowotwory. W dalszej kolejności znajduje się rak gruczołu krokowego (13%), rak jelita grubego (12%)  i rak pęcherza moczowego (7%). Wśród najczęstszych nowotworów u mężczyzn znajdują się również nowotwory żołądka, nerki, krtani, białaczka i chłoniak.

Wśród kobiet najczęstszym nowotworem jest rak piersi stanowiący ponad 1/5 zachorowań na nowotwory. Nowotwory jelita grubego są drugim co do częstości nowotworem u kobiet (10%). Trzecie miejsce zajmuje rak płuc (9%). W dalszej kolejności występują nowotwory trzonu macicy (7%), jajnika (5%), szyjki macicy, nerki, żołądka i tarczycy.

W celu zmniejszenia tych statystyk powstał Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024. Dzięki realizacji programu Ministerstwo Zdrowia chce zwalczać i zapobiegać chorobom nowotworowym, które są obecnie jednym z głównych powodów zgonów Polaków. Program ma na celu nauczyć Polaków jak zdrowo żyć, aby ograniczyć ryzyko chorób nowotworowych, a także zachęcić, żeby częściej zgłaszali się na badania profilaktyczne.

Podsumowując

Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie są dobre, bowiem wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, o której należy pamiętać nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia.  

Piśmiennictwo
Reklama
(1)
Komentarze