Zaloguj
Reklama

Trujący dym z papierosa

Autorzy: mgr Małgorzata Pawłowska
Centrum Zdrowia Psychicznego
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Trujący dym z papierosa
Fot. ojoimages
(5)

Zarówno dym wdychany w czasie palenia, jak dym unoszący się z tlącego papierosa są niebezpieczne dla zdrowia osoby palącej oraz osób niepalących, jako potencjalnie rakotwórcze, zwiększające ryzyko chorób układu krążenia oraz wystąpienia astmy. Zdaniem badaczy z Cancer Research UK, zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat trucizny zawartej w dymie, może przyczynić się do rzucenia palenia przez część palących obecnie osób, oraz przyczynić się do unikania zadymionych miejsc przez osoby niepalące.

Reklama

Dym z papierosa zawiera około 4000 chemikaliów, z których 69 powoduje raka. Niektóre  z nich to:

  • arsen,
  • kadm,
  • benzen,
  • formaldehyd,
  • radioaktywny polon-210.

 

W porównaniu z osobami niepalącymi, we krwi osoby palącej znajduje się dwa razy więcej kadmu, cztery razy więcej radioaktywnego polonu - 210, dziesięć razy więcej benzenu oraz arsenu. Niektóre substancje chemiczne zawarte w dymie papierosa mogą uszkadzać część DNA, zwłaszcza geny kluczowe chroniące przed rakiem. Większość niebezpiecznych substancji zawartych w dymie papierosa występuje w niskim stężeniu w pojedynczym papierosie. Lecz w ciągu miesięcy i lat większość z nich osiąga wysoki poziom w organizmie osoby palącej. W związku z tym, ryzyko zachorowania na raka i inne choroby związane z paleniem, rośnie wraz ze wzrostem liczby wypalanych codziennie papierosów oraz ilością lat palenia.

Dane z badań Cancer Research UK pokazały, że trzy czwarte badanych osób nie potrafiło nazwać ani jednej trującej substancji występującej w dymie z papierosa, poza nikotyną. Spośród osób, które twierdziły, że wiedzą dużo o trujących substancjach zawartych w dymie, aż 68% nie umiało wskazać ani jednej z tych substancji. Podnoszenie świadomości społecznej na temat szkodliwych substancji zawartych w dymie nikotynowym (np. arsenu, formaldehyd, czy radioaktywnego polonu) może przyczynić się do uratowania tysięcy istnień ludzkich przed chorobami związanymi z paleniem tytoniu w samej Wielkiej Brytanii, jak wynika z badań prowadzonych przez kampanie antynikotynowe “ Smoke is Poison”, finansowane przez Brytyjski Departament Zdrowia. Choroby związane z paleniem tytoniu kosztują rocznie rząd brytyjski 1,7 milionów funtów. Każdego dnia z powodu chorób związanych z paleniem umiera 300 osób w Wielkiej Brytanii.

fot. pantherstock

Wyróżnia się dwa rodzaje dymu nikotynowego: główny dym, który wdycha osoba paląca papieros oraz uboczny dym, to jest ten, który unosi się z palącej się końcówki papierosa. Palenie bierne odnosi się głównie do dymu ubocznego. Zarówno dym wdychany przez osobę palącą, jak dym unoszący się z tlącego się papierosa, są niebezpieczne dla zdrowia osoby palącej oraz osób niepalących. Co więcej, dym unoszący się z papierosa wdychany przez osoby niepalące, zawiera niemal cztery razy więcej trujących substancji, niż dym, którym zaciąga się palacz. W dymie unoszącym się z tlącego papierosa znajduje się, w porównaniu z głównym dymem, do trzech razy więcej tlenku węgla, pięć razy więcej kadmu, piętnaście razy więcej benzenu, od czterdziestu do siedemdziesięciu razy więcej amoniaku, a także od trzech do dziesięciu razy więcej policyklicznego aromatycznego wodorowęglanu.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze