Zaloguj
Reklama

ROZMOWA KONTRA RAK – RAPORT SIEMENSA

Autorzy: LIGNAR PR Sp. z o.o., zdjęcia: ojoimages, informacja prasowa
Praca w laboratorium
Fot. ojoimages
Praca w laboratorium
(5)

Polska w dalszym ciągu utrzymuje się w niechlubnej czołówce rozwiniętych krajów z najwyższą umieralnością na raka szyjki macicy. To przede wszystkim skutek niewystarczającego korzystania z badań profilaktycznych przez Polki. Jak wskazują wyniki badań w opublikowanym dziś Raporcie Siemensa, jednym z zaskakujących powodów takiego stanu rzeczy może być …unikanie rozmów o zdrowiu z bliskimi.

Reklama

Badacze pod kierownictwem prof. Aleksandry Łuszczyńskiej, uznanej psycholog zdrowia ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i University of Colorado, zapytali ponad 1200 Polek o czynniki, które powstrzymują je przed regularnym robieniem badań cytologicznych. Niemal 60% respondentek jako jedną z barier wskazało brak rozmów o profilaktyce z bliskimi kobietami: matkami, córkami, siostrami, przyjaciółkami. Podobny odsetek badanych kobiet stwierdził, że unika samej myśli o możliwości choroby – a zatem także wizyty u lekarza.

Fakt, że tak ważnymi barierami profilaktyki nowotworowej są te o charakterze psychospołecznym, to zarazem zła i dobra wiadomość, twierdzi prof. Łuszczyńska. „Wyniki potwierdzają, że samo zapraszanie na bezpłatne badanie cytologiczne to za mało. Niewiele daje też straszenie, którym posługuje się wiele kampanii promujących profilaktykę – podkreśla badaczka. – Z drugiej jednak strony tego rodzaju przeszkody są bezpośrednio zależne od samych kobiet.

Przy wsparciu rodziny, lekarzy pierwszego kontaktu, a także mediów możliwe jest ich przełamanie.” Publikacja Raportu Siemensa jest jednocześnie początkiem kampanii społecznej Rozważna & Profilaktyczna.

W jej ramach odbędą się trzy debaty, skierowane do grup o największym wpływie na kształtowanie postaw prozdrowotnych: dziennikarzy zajmujących się tematami zdrowia, autorów kampanii społecznych i lekarzy. „Chcemy, aby Raport Siemensa był wskazówką dla wszystkich zaangażowanych w profilaktykę - lekarzy, personelu medycznego, dziennikarzy, organizacji pozarządowych i instytucji państwowych. Im lepiej rozumiemy bariery, tym lepiej potrafimy działać na rzecz ich przełamania” – mówi Zbigniew Paweł Migdalski, dyrektor Sektora Healthcare w Siemensie.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze