Zaloguj
Reklama

Nowotwory tkanek miękkich

Autorzy: Patrycja Piechaczek
Mikroskop
Fot. medforum
Mikroskop
(4)

Tkanki miękkie to tkanki pochodzenia mezenchymalnego, czyli włóknista tkanka łączna, tkanka tłuszczowa, naczyniowa, maziówka, tkanka mięśniowa gładka, tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana, oraz komórki pochodzenia neuroektodermalnego, które towarzyszą komórkom nerwowym.

Reklama

Podział nowotworów tkanek miękkich

Nowotwory tkanek miękkich dzieli się na naczyniaki i tłuszczaki, które są łagodne i występują dość często, oraz mięsaki, które są rzadkie - stanowią około 1% wszystkich nowotworów złośliwych. \

15% wszystkich mięsaków dotyczy dzieci i stanowi 7% nowotworów wieku dziecięcego. Stopień złośliwości mięsaków zależy od skłonności do ich miejscowego wznowienia oraz tworzenia przerzutów (najczęściej drogą krwionośną do płuc, rzadziej limfatyczną do węzłów chłonnych).

Mięsaki, szczególnie tłuszczakomięsaki i włókniakomięsaki histiocytarne, najczęściej zlokalizowane są w dużych masach tkankowych, głównie w mięśniach ud, pośladków i obręczy barkowej. Mięsaki mogą występować też w przestrzeni zaotrzewnowej. U dzieci - mieśniakomięsaki prążkowanokomórkowe - w strukturach głowy lub narządach miednicy mniejszej, mięsaki maziówki w regionie dużych stawów, zaś mięsaki pierwotne mogą być zlokalizowane w każdym narządzie wewnętrznym.


fot. ojoimages

Najczęściej występujące mięsaki to:

  • tłuszczakomięsak - pojawia się po 50 roku życia (jedynie postać śluzowata w wieku 20-30lat) głównie na pośladkach, udach, zaotrzewnowo, w śródpiersiu,
  • włókniakomięsak histiocytarny - rozwija się między 50 a 70 rokiem życia i źle rokuje (większość chorych umiera), dotyczy tkanek miękkich o niskim zróżnicowaniu i występuje w obrębie ud, pośladków, przestrzeni zaotrzewnowej,
  • mieśniakomięsak prążkowanokomórkowy - rozwija się między 2 a 5 rokiem życia, stanowi 7% wszystkich nowotworów złośliwych dzieci do lat 15,
  • mieśniakomięsak gładkokomórkowy - rozwija się powyżej 60 roku życia i częściej dotyka kobiet, zwłaszcza pozaotrzewnowo, może wywodzić się ze ścian naczyń krwionośnych, występuje też poza tkankami miękkimi, np. w macicy, przewodzie pokarmowym, skórze,
  • mięsak maziówki - szczyt zachorowalności przypada na III dekadę życia, ale również dotyka dzieci i młodzież, zlokalizowany jest najczęściej w okolicy dużych stawów, rokowanie jest złe (większość chorych umiera), w terapii stosuje się cytostatyki, 
  • włókniakomięsak - występuje rzadko, wyróżnia się postać dziecięcą, która lepiej rokuje, szczególnie u dzieci przed 5 rokiem życia, oraz postać dorosłą, 
  • nerwiakomięsak - występuje u osób dorosłych, rozwija się z komórek osłonkowych nerwów, głównie dużych nerwów.

Głównym objawem tych nowotworów jest obecność guza lub dysfunkcja narządu ruchu spowodowana guzem. Większość mięsaków rozpoznaje się dopiero w zaawansowanym stadium, ponieważ rozwija się one w głębokich grupach mięśniowych lub w przestrzeni zaotrzewnowej.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • 1) Radzisława Kordka,,Onkologia”, wyd. VIA MEDICA, Gdańsk 2007

Reklama
(4)
Komentarze