Zaloguj
Reklama

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego

Autorzy: Patrycja Piechaczek
Operacja neurochirurgiczna
Fot. ojoimages
Operacja neurochirurgiczna
(5)

Obecnie choroby onkologiczne są największym problemem współczesnej medycyny.

Reklama

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u dorosłych są przyczyną 3% wszystkich zgonów na nowotwory złośliwe, zaś u dzieci to aż 20% zgonów z tego powodu.

Choroby onkologiczne OUN 

Choroby te zaraz po białaczkach limfoblastycznych, są najczęściej występującymi nowotworami.

Objawy kliniczne guzów mózgu to:

 • bóle głowy,
 • napady padaczkowe,
 • neurologiczne objawy ogniskowe,
 • czyli ubytkowe.

Objawy nowotworów mózgu można podzielić na:

 • nieswoiste - są związane z nadciśnieniem wewnątrzczaszkowym i manifestują się bólami głowy, sennością, zaburzeniami świadomości, pogorszeniem widzenia, nudnościami, wymiotami, sztywnością karku, zaburzeniami równowagi,
 • ogniskowe - związane są z zaburzeniami funkcji struktur, które wywołuje nowotwór.

Nowotwory szeregu astrocytarnego to najczęstszy typ pierwotnych nowotworów mózgu (około 50%). Posiada kilka różnych jednostek histologicznych:

 • Glejak wielopostaciowy to najbardziej złośliwy glejak pochodzenia astrocytarnego i jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym mózgu u dorosłych.
 • Gwiaździak włókienkowy zwykle dotyczy osób młodych i często rozwija się do glejaka wielopostaciowego.
 • Gwiaździak włosowatokomórkowy to łagodny ograniczony występujący u dzieci i osób młodych.


fot. pantherstock

Nowotwory gleju skąpowypustkowego:

 • Skąpodrzewiak to naciekający nowotwór dotyczący tylko młodych ludzi.

Nowotwory gleju wyściółkowego: 

 • Wyściółczak występuje u dzieci o osób młodych, najczęściej jest zlokalizowany podnamiotowo (czwarta komora)

Nowotwory pochodzenia zarodkowego:

 • Rdzeniak jest drobnokomórkowy nowotwór móżdżku pochodzenia zarodkowego, najczęściej występuje u dzieci

Oponiaki wywodzą się z komórek opony pajęczej, stanowią około 20% wszystkich nowotworów śródczaszkowych.

 • Wyróżnia się oponiaki atypowe, które występują rzadko, oraz zdecydowanie bardziej złośliwe oponiaki anaplastyczne.

Poszczególne typy nowotworów OUN wymagają odrębnej opieki lekarskiej, innych form leczenia. Każda terapia jest dobierana do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz rodzaju nowotworu, jego lokalizacji i stopnia zaawansowania.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • 1) Radzisława Kordka,,Onkologia”, wyd. VIA MEDICA, Gdańsk 2007

Reklama
(5)
Komentarze