Zaloguj
Reklama

Nowotwór złośliwy kości – przyczyny oraz czynniki ryzyka

Autorzy: Anna Malek
Prześwietlenie kości
Fot. Pantherstock
Prześwietlenie kości
(3)

Pomimo, iż nie jest najczęściej występującą odmianą nowotworu, jest chorobą bardzo złośliwą, szybko rozwijającą się i dającą przerzuty. Nowotwór złośliwy kości o charakterze pierwotnym jest trudny do zdiagnozowania. Ze względu na jego umiejscowienie oraz znane przyczyny, nie można wskazać działań prewencyjnych.

Reklama

Choroba ta występuje statystycznie częściej u mężczyzn, szczególnie w grupie wiekowej od 11 do 24 lat. Może lokalizować się w dowolnie umiejscowionej tkance kostnej. W 42 % występuje w kości udowej, w 18 % w kości piszczelowej, 10 % zachorowań występuje w kości ramiennej, 8 % w kącie żuchwy oraz 8 % w miednicy. Nowotwór ten często rozpoznawany jest w okresie silnego wzrostu kości, zwłaszcza w okresie dojrzewania. Komórki kostne ulegają wtedy licznym i szybkim podziałom, co sprzyja występowaniu mutacji. To właśnie w nich mogą rozwijać się komórki nowotworowe.

Czynniki ryzyka

Pomimo, iż możliwe jest wskazanie czynników ryzyka, w większości nie są to czynniki na które możemy wpływać działaniami prewencyjnymi.

Do czynników tych zaliczamy:

  • wiek (szczególne ryzyko w okresie pokwitania),
  • wzrost (częściej występuje u osób wysokich),
  • płeć (częściej występuje u płci męskiej),
  • pochodzenie etniczne,
  • ekspozycja na promieniowanie jonowe,
  • czynniki genetyczne (występowanie dysplazji kostnej).     

O ile ekspozycji na promieniowanie jesteśmy w stanie uniknąć, nie mamy wpływu na pozostałe czynniki.
 


fot. pantherstock

Objawy

Objawy choroby pojawiają się już we wczesnym stadium, co zwiększa szanse szybkiej interwencji. Są one również łatwe do zaobserwowania. Pierwszym i najbardziej znaczącym objawem jest ból, którego umiejscowienie zależy od umiejscowienia zmian nowotworowych. Ból ma początkowo charakter stały lub nawracający. Występuje szczególnie w nocy i uniemożliwia jej przesypianie. Wraz z rozwojem choroby ból nasila się podczas aktywności fizycznej, utrudniając jednocześnie jej wykonywanie. Może bowiem doprowadzić do ograniczenia sprawności wykonywanych ruchów (np. utykanie lub niemożliwość pełnego skrętu barku). Wraz z rozrostem guza, w okolicy zaatakowanej kości może pojawić się znaczny obrzęk. Objawom tym może towarzyszyć gorączka, nocne pocenie się, słabość, zmęczenie, anemia oraz niewytłumaczalna utrata masy ciała.

Po zaobserwowaniu pierwszych objawów należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, ponieważ szybkość reakcji ma wpływ na skuteczność leczenia. Dzięki postępom w medycynie, przeżywalność w przypadku tego typu nowotworów wynosi od 40 do 60 %. Dane te są dużo bardziej optymistyczne niż w 1996 roku, gdy umieralność szacowana była na 90% przypadków.  
 

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze