Zaloguj
Reklama

Nowotwór oksyfilny

Autorzy: Klaudia Tomala
Kobieta chora na raka
Fot. panthermedia
Kobieta chora na raka
(4)

Nowotwór oksyfilny jest rzadką postacią nowotworu pęcherzykowego tarczycy. Może występować w postaci rodzinnej, tzn. może być dziedziczony.

Reklama

Nowotwór oksyfilny może być spowodowany zarówno czynnikami środowiskowymi jak i genetycznymi.

U podłoża tej postaci nowotworu tarczycy mogą leżeć mutacje w genie GRIM-19 kodującym białka pełniące ważną rolę w metabolizmie komórki. Dysfunkcje tych białek mogą prowadzić do śmierci komórki, co wpływa na powstawanie nowotworu oksyfilnego. W przebiegu nowotworu oksyfilnego dochodzi do powstawania guzów onkocytarnych, zwanych tez guzami z komórek Hürthle’a.

Są to twory tkankowe składające się z komórek nabłonka pęcherzyków tarczycy, w których dochodzi do akumulacji nadmiaru mitochondriów i zakwaszenia cytoplazmy. Guzy onkocytarne mogą występować pojedynczo albo w skupiskach. Lokalizowane są w obrębie gruczołu tarczowego. Mogą pojawiać się jako zmiany pierwotne, jednak mogą być wynikiem zmian limfocytarnych tarczycy (zmiany wtórne).


fot. pantherstock

Nowotwór oksyfilny może występować w postaci łagodnej, jednak może też wykazywać złośliwość. Nowotwór złośliwy jest możliwy do zdiagnozowania przy użyciu metod histopatologicznych. Zmian łagodnych nie należy lekcewazyć, gdyż mogą ulec zezłośliwieniu.

Postaci łagodne: 

  • gruczolak z komórek Hürthle’a;
  • guzek oksyfilny w wolu guzkowym;
  • skupienie onkocytów w wolu Hashimoto.

Postaci złośliwe:

  • rak oksyfilny;
  • oksyfilna postać raka brodawkowatego.

Guzy oksyfilne są przedmiotem szczególnego zainteresowania z uwagi na swój polimorfizm, trudności w różnicowaniu między zmianą łagodną i złośliwą, i w konsekwencji wyborem optymalnej terapii. Zazwyczaj pacjenci z guzem oksyfilny są kierowani przez endokrynologa na leczenie operacyjne lub terapię jodem promieniotwórczym.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Rabska- Pietrzak B, Maceluch J, Harasymczuk J, Trejster E, Warzywoda M, Bręborowicz D, Niedziela M. Nowotwór oksyfilny tarczycy u 10-letniego chłopca – postać rodzinna: opis przypadku. Współczesna Onkologia (2007) vol. 11; 10 (498–502)

Reklama
(4)
Komentarze