Zaloguj
Reklama

Guzy neuroendokrynne a dobowa zbiórka moczu

Autorzy: Izabela Kletke
Badanie w laboratorium
Fot. ojoimages
Badanie w laboratorium
(5)

Nowotwory neuroendokrynne często nie dają objawów klinicznych, stąd badania diagnostyczne nierzadko są jedynym sposobem ich wykrycia. Często stosowaną metodą przesiewową jest analiza moczu pochodzącego z dobowej zbiórki moczu.

Reklama

Guzy neuroendokrynne

Guzy neuroendokrynne są nowotworami występującymi stosunkowo rzadko. W ciągu roku diagnozuje się je średnio u kilku - kilkunastu osób na milion. Mimo, iż wzrastają długotrwale i powoli (nawet kilkanaście lat), często diagnozowane są w zaawansowanym stadium rozwoju, nierzadko już z obecnością przerzutów, co znacznie utrudnia ich leczenie. Dzieje się tak dlatego, że guzy te najczęściej długo nie dają objawów klinicznych.

Nowotwory neuroendokrynne wywodzą się z komórek gruczołów endokrynnych lub rozsianych komórek endokrynnych, a około 70% to guzy żołądkowo-jelitowo-trzustkowe. Ze względu na swoją, nazwijmy to, działalność nowotwory neuroendokrynne można zakwalifikować do jednej z dwóch grup.

Guzy hormonalnie czynne – wytwarzają lub uwalniają hormony, dzięki czemu zaobserwować można kliniczne efekty ich obecności w organizmie. Znaczna jednak liczba nowotworów neuroendokrynnych jest jednak hormonalnie nieczynna lub wytwarza tylko niewielkie ilości hormonów, przez co pozostaje praktycznie niemożliwa do wykrycia bez specjalistycznych badań.

W przypadku podejrzenia występowania guza neuroendokrynnego lekarz najpewniej zleci pacjentowi w pierwszej kolejności badanie, polegające na oznaczeniu w moczu wydalonym przez pacjenta w ciągu 24 godzin stężenia substancji produkowanej przez hipotetycznie istniejący nowotwór.
 fot. ojoimages

 

Dobowa zbiórka moczu to badanie miarodajne jednak wymagające sporej dawki dyscypliny.

  1. Przygotowując się do badania należy zaopatrzyć się w duży sterylny pojemnik z podziałką, do którego zmieści się cały wydalony w ciągu 24 godzin mocz. W sklepach medycznych dostępne są specjalnie do tego celu przeznaczone naczynia. Dodatkowo trzeba posiadać również mały pojemnik jednorazowy do moczu, w którym umieści się próbkę do badania.
  2. Pierwszą poranną porcję moczu należy oddać do toalety. Zbiórkę rozpoczyna się od drugiej porcji wydalonego płynu – należy zanotować godzinę, kiedy to nastąpi. Jeśli do badania został wydany środek dodatkowy np. kwas solny, należy dolać go do pierwszej zebranej porcji moczu. Od tej pory każde wydalenie płynu następować będzie do pojemnika z wcześniej zebranym materiałem, a wszystko przechowywane powinno być w chłodnym miejscu np. lodówce. Po każdym dolaniu moczu, należy ciecz delikatnie wymieszać.
  3. Zbiórkę materiału do badania należy zakończyć w drugim dniu o godzinie, o której została rozpoczęta ona dzień wcześniej.
  4. Po zebraniu całości płynu i dokładnym jego wymieszaniu, należy odlać ok. 200ml moczu do pojemniczka jednorazowego i w takiej postaci oddać do laboratorium z informacją o godzinie rozpoczęcia i zakończenia badania oraz całkowitej ilości zebranego materiału.

Ważne:

  • Jeśli w ciągu zbiórki chociaż jedna porcja moczu nie trafi do pojemnika, badanie należy powtórzyć od początku, gdyż jego wynik może nie być w tym przypadki miarodajny.
  • Zażywanie niektórych leków może mieć wpływ na wynik badania moczu. Kanabinoidy na przykład powodują wzrost stężenia mocznika oraz obniżenie stężenia kwasu moczowego. Należy skonsultować zażywanie leków w czasie zbiórki z lekarzem prowadzącym.
  • W trakcie badania należy unikać wzmożonego wysiłku fizycznego
  • 2 dni przed zbiórką moczu i w trakcie zbiórki moczu nie należy jeść bananów, serków waniliowych, pieczywa cukierniczego, ciast, czekolady, kawy, owoców cytrusowych, dużych ilości warzyw, orzechów włoskich.
Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze