Zaloguj
Reklama

Choroby nowotworowe w odbiorze społecznym, cz. 2

Wsparcie w walce z chrobą nowotworową
Fot. shutterstock
Wsparcie w walce z chrobą nowotworową
(0)

Odbiór społeczny chorób nowotworowych w znacznej mierze determinuje jakość życia w chorobie. Stosunek do osób cierpiących na ten typ schorzenia zależny jest głównie od wiedzy, jaką posiadamy oraz od ustosunkowania do niej. Niemniej bardzo znaczącą rolę w postrzeganiu osób chorych odgrywają stereotypy, które budowane są w oparciu o informacje docierające do jednostki. Stąd wysoka ranga edukacji zdrowotnej i przekazywania rzetelnej wiedzy.

Reklama

Jakość życia w chorobie nowotworowej

Stan wiedzy medycznej na dzisiajy nie pozwala na dokładną prognozę dla pacjenta, stąd pojawiający się stan niepewności i poczucia bezsilności. Choroba nowotworowa może więc stać się powodem kryzysu psychologicznego zarówno dla samego chorego, jak i dla jego najbliższego otoczenia. Pojawić się mogą takie emocje, jak lęk, gniew, agresja, rozdrażnienie. Niemniej w związku ze zmiennością przebiegu chorobowego często pojawia się także nadzieja na wyzdrowienie, która konfrontowana jest z lękiem przed negatywnymi skutkami leczenia. Wielokrotnie proces nowotworowy wiąże się z radykalnymi operacjami (jak w przypadkach nowotworów piersi). Uraz psychiczny i lęk związane z dalszym funkcjonowaniem w chorobie są bardzo silnym elementem determinującym postrzeganie siebie i swoje role społeczne. W przypadku kobiety tracącej pierś (atrybut kobiecości) pojawia się obawa o rozpad rodziny spowodowany odejściem partnera. Fizyczność w tym kontekście odgrywa znaczącą rolę, zwłaszcza w obszarze seksualności [2].

Ramy wyznaczone nowotworem

Przez bardzo długi czas znacząca część ludzi odczuwała na sobie swoisty „terror” związany z chorobami nowotworowymi, co w dużej mierze spowodowane było przekonaniem o braku szans na wyleczenie, cierpieniach i ryzyku śmierci. Z racji tego, że przyczyn schorzeń nowotworowych jest bardzo wiele, stanowią one wielką tajemnicę i budzą przerażenie – często bywają także postrzegane jako kara. Wiele osób cierpiących na schorzenia nowotworowe postrzeganych jest jako osoby o słabej woli, osoby, które nie są ostrożne i nie zważają na zagrożenia. To właśnie bywa przyczyną braku akceptacji społecznej oraz wykluczenia. Wynika to z faktu bazowania opinii społecznej na stereotypach – głównie w kontekście nieuleczalności raka czy też niepewnej przyszłości takich osób [3].

fot. panthermedia

Przez długi czas rozważania dotyczące chorób przewlekłych nie dotykały kwestii związanych z nowotworami, a najwięcej uwagi poświęcało się takim schorzeniom, jak epilepsja czy stwardnienie rozsiane. Badania socjologiczne prowadzone w chorobach przewlekłych dotyczyły głównie indywidualnego przeżywania choroby oraz społecznej adaptacji osób chorujących. Zwraca się tutaj dużą uwagę na problem wykluczenia społecznego takich osób i konsekwencjach złego ich traktowania, przejawiającego się w spychaniu na margines społeczny czy objawiającego się przez agresywne zachowania [3].

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] M. Charzyńska-Gula, A. M. Bartosiewicz, R. Bogusz i in.: Opinia społeczna na temat chorób nowotworowych – badanie retrospektywna. „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2014, t. 10., nr 3, s. 223–228.
    [2] S. A. Zdończyk: Wpływ wybranych czynników socjomedycznych na jakość życia i funkcjonowanie psychoseksualne kobiet po leczeniu operacyjnym raka gruczołu piersiowego. „Pomeranian Journal of Life Sciences” 2015, t. 61, nr 2, s. 199–206.
    [3] B. Tobiasz-Adamczyk: Życie w ramach wyznaczonych chorobą nowotworową – rola socjologii medycyny.

Reklama
(0)
Komentarze