Zaloguj
Reklama
(5)

Integralną częścią terapii onkologicznej jest leczenie żywieniowe. Chorzy wielokrotnie wykazują spadek masy ciała co spowodowane jest różnymi zaburzeniami odżywiania, które dzielimy na metoboliczne i niemetoboliczne.

Reklama

Szczególne znaczenia ma tu umiejscowienie guza i jego nacieku, gdyż jeśli znajduje się w górnej części układu pokarmowego, spadek masy ciała jest największy.

Niedożywienie, w 30% przypadków, nadal jest bezpośrednią przyczyną zgonu.

Nie bez znaczenia pozostaje rodzaj terapii onkologicznej: farmakoterapia, chemioterapia czy radioterapia, które również mają wpływ na zburzenia odżywiania.

Istotne jest wczesne rozpoznanie zaburzeń odżywiania oraz rzetelny wywiad przeprowadzony z pacjentem w celu określenia grup ryzyka. Niezwykle istotne jest zaspokojenie potrzeb energetycznych pacjenta stąd różne sposoby podawania pożywienia- dojelitowo, sondą czy za pomocą żywienia pozajelitowego. [1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Leczenie żywieniowe jako terapia wspomagająca w onkologii”, Beata Jagielska [w:] PODSTAWY ONKOLOGII KLINICZNEJ Redakcja naukowa: dr n. med. Janusz MEDER, Warszawa 2011 r.

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze