Zaloguj
Reklama

Waga żywienia w leczeniu schorzeń onkologicznych

Żywienie dzieci
Fot. Panthermedia
Żywienie dzieci
(5)

Integralną częścią terapii onkologicznej jest leczenie żywieniowe. Chorzy wielokrotnie wykazują spadek masy ciała co spowodowane jest różnymi zaburzeniami odżywiania, które dzielimy na metoboliczne i niemetoboliczne.

Reklama

Szczególne znaczenia ma tu umiejscowienie guza i jego nacieku, gdyż jeśli znajduje się w górnej części układu pokarmowego, spadek masy ciała jest największy.

Niedożywienie, w 30% przypadków, nadal jest bezpośrednią przyczyną zgonu.

Nie bez znaczenia pozostaje rodzaj terapii onkologicznej: farmakoterapia, chemioterapia czy radioterapia, które również mają wpływ na zburzenia odżywiania.

Istotne jest wczesne rozpoznanie zaburzeń odżywiania oraz rzetelny wywiad przeprowadzony z pacjentem w celu określenia grup ryzyka. Niezwykle istotne jest zaspokojenie potrzeb energetycznych pacjenta stąd różne sposoby podawania pożywienia- dojelitowo, sondą czy za pomocą żywienia pozajelitowego. [1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Leczenie żywieniowe jako terapia wspomagająca w onkologii”, Beata Jagielska [w:] PODSTAWY ONKOLOGII KLINICZNEJ Redakcja naukowa: dr n. med. Janusz MEDER, Warszawa 2011 r.

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze