Zaloguj
Reklama

Ryzyko wystąpienia raka okrężnicy a różne typy HRT: badanie kliniczno-kontrolne.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Ryzyko wystąpienia raka okrężnicy a różne typy HRT: badanie kliniczno-kontrolne.
Fot. panthermedia
(5)

W większości badań klinicznych nie wykryto występowania podwyższonego ryzyka lub obniżonego ryzyka raka okrężnicy związanego ze stosowaniem hormonalnej terapii zastępczej (HRT). Jednakże brakuje informacji na temat wpływu różnego typu środków stosowanych w HRT na to ryzyko.

Reklama

Przeprowadzono badanie kliniczno kontrolne na terenie Niemiec w współpracy z regionalnymi ośrodkami leczenia nowotworów. W badaniu zastosowano metodę regresji logistycznej w celu oszacowania ilorazów ryzyka (crude i adjusted OR) oraz 95% przedziałów ufności (95% CI). Analizę warstwową przeprowadzono w celu oszacowania powiązania ryzyka z różnymi typami stosowanych estrogenów i progestagenów.

W grupie badanej zebrano 354 przypadki raka okrężnicy, a w grupie kontrolnej zebrano 1422 zdrowe pacjentki. Skorygowane ogólne ryzyko wystąpienia raka okrężnicy (CoIC) związane ze stosowaniem kiedykolwiek HRT wynosiło 0.97 (0.71-1.32). Nie zaobserwowano żadnych znamiennych klinicznie trendów związanych z CoIC i dotyczących wydłużonego okresu stosowania HRT. W przypadku rozważania wartości nominalnych oceny ryzyka CoIC większość tych wartości wydaje się być mniejsza w porównaniu do pacjentek nigdy niestosujących HRT, jednakże nie zaobserwowano znamiennych różnic w podgrupach HRT utworzonych ze względu na rodzaj stosowanej terapii HRT, a mówiąc dokładniej nie wykryto znamiennej różnicy w CoIC pomiędzy pacjentkami stosującymi skoniugowany koński estrogen (CEE) a pacjentkami, którym podawano octan medroksyprogesteronu (MPA) czy też inne środków bardziej popularne w Europie.

Stwierdzono, iż stosowanie HRT nie jest związane z podwyższeniem ryzyka wystąpienia raka okrężnicy, wręcz przeciwnie w większości oszacowań ryzyka uzyskiwano nie znamienny statystycznie trend dotyczący obniżenia ryzyka CoIC u pacjentek stosujących HRT.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • BMC Cancer. 2007 May 8;7:76.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze