Zaloguj
Reklama

Markery nowotworowe

Analiza krwi w laboratorium
Fot. medforum
Analiza krwi w laboratorium
(0)

Substancje wielocząsteczkowe, posiadające różne funkcje biologiczne, których podwyższone stężenie we krwi powiązane jest z wystąpieniem choroby nowotworowej, nazywamy markerami.

Reklama

Każdy marker ma swoją określoną czułość i swoistość a metody ich oznaczania są nieinwazyjne i tańsze od innych metod diagnostycznych. Jeśli dany marker ma niską czułość i swoistość, istnieje prawdopodobieństwo niewykrycia go w testach przesiewowych a możliwe się to staje dopiero w połączeniu z innymi metodami diagnostycznymi.

Komórki nowotworowe, pomimo zdolności tworzenia markerów, nie zawsze uwalniają je do krwi stąd istnieje odsetek osób w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, bez znacznego podwyższenia markerów w badaniach krwi. Z drugiej strony, rozsiana choroba nowotworowa może dawać wyniki podwyższone stężenia kilku markerów. Niezwykle ważna jest tu pomoc lekarza specjalisty oraz wykonanie niezbędnych badań.[1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1]„Użyteczność kliniczna standardowych markerów nowotworowych w praktyce onkologicznej” J. Kamińska [w:] „Podstawy onkologii klinicznej” pod red. J. Medera, Warszawa 2011

Reklama
(0)
Komentarze