Zaloguj
Reklama

Promowanie badań profilaktycznych raka szyjki macicy

Autorzy: Uniwersytet Łódzki
Badanie próbek w laboratorium
Fot. ojoimages
Badanie próbek w laboratorium
(0)

13 partnerów z całej Europy współpracuje w projekcie AURORA, podzielając przekonanie, że zorganizowane programy profilaktyki i wczesnego wykrywania mogą istotnie zmniejszyć częstość występowania raka szyjki macicy.

Reklama

Dlaczego warto zajmować się tematem badań przesiewowych szyjki macicy w Europie?

- Rak szyjki macicy jest drugim najczęstszym typem nowotworu, który atakuje kobiety w wieku 15 – 44 lata – jedynie rak piersi występuje częściej. W Europie Wschod - niej problem ten jest jeszcze poważniejszy. W krajach, które dołączyły do UE w latach 2004 - 2007, śmiertelność spowodowana rakiem szyjki macicy jest blisko dwa razy wyższa niż w pozostałych krajach Unii.

- Projekt AURORA rozpoczął się w 2010 roku, kiedy to określono użyteczne strategie promocji i wdrażania prewencji nowotworów szyjki macicy w 11 krajach biorących w nim udział skierowane do kobiet w wieku 30-69 lat przy uwzględnieniu grup, do których dostęp jest utrudniony

- Projekt AURORA został opracowany zgodnie z priorytetami ogłoszenia o naborze wniosków z 2009 roku w ramach Programu „Zdrowie”.

Cele projektu AURORA obejmują:

- opracowanie wspólnej strategii promowania badań przesiewowych raka szyjki macicy wśród docelowej grupy kobiet w wieku reprodukcyjnym w nowych państwach członkowskich

- wspieranie nowych państw członkowskich UE we wdrażaniu populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

- promowanie europejskiej wymiany informacji i wiedzy (szkolenie i edukacja) na temat rozwoju i wprowadzania dobrych praktyk w profilaktyce raka szyjki macicy.

Bezpośrednią grupą docelową projektu AURORA zaangażowaną w szkolenie i akcję pilotażową są:

- specjaliści – pracownicy służby zdrowia bezpośrednio związani z promocją edukacji seksualnej i zdrowia reprodukcyjnego, eksperci zaangażowani w proces decyzyjny jako specjaliści w dziedzinie edukacji seksualnej i zdrowia reprodukcyjnego, onkolodzy, ginekolodzy, epidemiolodzy, położne, specjaliści z zakresu chorób zakaźnych

- personel służby zdrowia - pedagodzy, pracownicy społeczni, doradcy rodzinni i mediatorzy kulturowi

- inne służby: domy kultury, ośrodki zdrowia dla migrantów, zakłady opieki zdrowotnej dla bezdomnych, ośrodki dla kobiet i centra planowania rodziny oraz stowarzyszenia rodziców.

Piśmiennictwo

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze