Zaloguj
Reklama

Odkryto przyczynę lekooporności raka drobnokomórkowego płuc?

Osłuchiwanie pacjenta
Fot. panthermedia
Osłuchiwanie pacjenta
(0)

Rak płuc ogólnie zaliczany jest do tych schorzeń, które budzą największy lęk w pacjentach. Jeden z jego typów – rak drobnokomórkowy płuc – jest szczególny ze względu na bardzo złe rokowania cierpiących na niego pacjentów. Ten guz płuc jest tak groźny, że przeżycia pacjentów, u których się on rozwinie, sięgają nawet zaledwie kilku-kilkunastu miesięcy. Dlaczego tak jest? Nowych odkryć w tej dziedzinie onkologii dokonali naukowcy z MedUni w Wiedniu.

Reklama

Zdarza się sytuacja, gdzie pacjenci leczeni z powodu raka drobnokomórkowego płuc chemioterapią i radioterapią – nawet, kiedy są one skuteczne – stosunkowo szybko doświadczają wznowy tego nowotworu. Co gorsza dochodzi czasem również do tego, że po zastosowaniu wspomnianych wyżej form terapii, guz staje się niewrażliwy czy to na chemio-, czy też radioterapię.

Dotychczas nie było wiadome, dlaczego komórki raka drobnokomórkowego płuc stają się oporne na leczenie onkologiczne. Nowe światło na ten temat padło dzięki pracom wiedeńskich naukowców. Badania udało się przeprowadzić dzięki pobieraniu próbek krwi od chorujących na ten nowotwór pacjentów i późniejszym hodowaniu uzyskanych, specjalnych linii komórkowych.

Dlaczego rak drobnokomórkowy płuc tak często staje się oporny na leczenie?

Specjaliści z Wiednia zaobserwowali, że komórki nowotworowe wspominanego guza płuc mogą tworzyć swoiste agregaty. Powstawanie takich struktur może znacznie ograniczać dostęp leków przeciwnowotworowych do poszczególnych komórek. Okazało się, że agregaty te osiągać mogą znaczne wymiary – sięgające nawet 2 mm wielkości – ale, co gorsza, ich istnienie może zwiększać oporność struktur guza na leczenie onkologiczne nawet ośmiokrotnie. Spowodowane miałoby to być nie tylko gorszym docieraniem leków do struktur guza, ale i tym, że w agregatach tych komórki cechują się znacznie spowolnionym wzrostem (a leki onkologiczne zazwyczaj największe działanie wywierają na te komórki, które intensywnie się dzielą).

Czy opisane odkrycia może uznać jako przydatne dla leczenia raka drobnokomórkowego płuc? Prawdopodobnie i owszem. Twórcy wspomnianego badania już planują bowiem przeprowadzenie kolejnych analiz, których celem byłoby odkrycie sposobów, jak zapobiegać pojawianiu się agregatów komórek nowotworowych, a także za pomocą jakich środków można by było te struktury likwidować i zwiększać wrażliwość guza na standardowe i szeroko stosowane metody jego leczenia.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze