Zaloguj
Reklama

Oddziaływanie cytostatyków

Pielęgniarka podająca kroplówkę
Fot. medforum
Pielęgniarka podająca kroplówkę
(5)

Leki cytostatyczne, w dużej mierze wpływają w sposób niespecyficzny na komórki całego, naszego organizmu.

Reklama

Badania dowiodły, że im mniejszy guz, tym jest bardziej wrażliwy na leczenie cytostatykami. Wrażliwość ta jest zależna od dynamiki wzrostu danej tkanki. Stąd też wyjaśnienie znajduje oddziaływanie cytostatyków na zdrowe tkanki organizmu (nabłonki, włosy czy skóra) oraz związane z ich stosowaniem działania niepożądane. Jednorazowa dawka leku działa na pewien określony odsetek danej tkanki, stąd zasadą jest, że im większy guz, tym więcej dawek leku cytostatycznego trzeba będzie podać pacjentowi.

Leki cytostatyczne można podzielić na: fazowo specyficzne oraz na cyklo- specyficzne. Leki fazowo specyficzne oddziałują na określoną fazę cyklu komórkowego natomiast leki cyklo- specyficzne oddziałują na określony cykl rozwoju komórkowego. W momencie zwiększania dawki leku cyklo- specyficznego, warto zwrócić uwagę na to, iż zwiększa się jego cytotoksyczność. Istotne jest również to, że w niewielu przypadkach chemioterapia może opierać się na jednym leku.

Zazwyczaj stosowana jest chemioterapia wielolekowa, w której łączone są leki cytostatyczne o różnym działaniu i innej toksyczności.[1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Podstawy kliniczne chemioterapii nowotworów” P. Siedlecki [w:] „Podstawy onkologii klinicznej” pod red. J. Medera, Warszawa 2011

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze