Zaloguj
Reklama

Kolonoskopia jako badanie przesiewowe

Badanie krwi
Fot. ojoimages
Badanie krwi
(0)

Do badań przesiewowych w wykrywaniu raka jelita grubego stosowanych jest wiele różnych metod. Trzy głównie stosowane to badanie kału na krew utajoną, sigmoidoskopia oraz kolonoskopia.

Reklama

Kolonoskopia jest badaniem najdroższym w wyżej wymienionych, jednak ma dużo zalet, stąd jest metodą coraz popularniejszą w wykrywaniu raka jelita grubego, zarówno wśród lekarzy jaki i wśród pacjentów. Jest to metoda charakteryzująca się wysoką czułością oraz specyficznością. Pozwala ona na wykrycie zmian jeszcze w stadium przedrakowym, a zmiany takie występują aż u 50% badanych po 50 roku życia.

Metoda ta jest również swego rodzaju prewencją zmniejszającą zapadalność na nowotwory jelita grubego, gdyż daje możliwość usunięcia polipów w obrębie badanych tkanek. Kolonoskopię wykonuje się raz na 10 lat, co jest zupełnie wystarczającym i optymalnym okresem czasu. Niewątpliwie jest to badanie stosunkowo drogie jednorazowo, jednak biorąc pod uwagę czas pomiędzy badaniami, w podsumowaniu, okazuje się być tańsza niż inne badania diagnostyczne, które muszą być wykonywane częściej (np. raz w roku).

Dotychczas, w Polsce, wykonano około 300 000 kolonoskopii diagnostycznych w ramach programu profilaktycznego koordynowanego przez Centrum Onkologii. [1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Badania przesiewowe w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego” J. Reguła [w:] „Podstawy onkologii klinicznej” pod red. J. Medera, Warszawa 2011

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze