Zaloguj
Reklama

Jest wyczekiwany program lekowy dla pacjentów z rakiem pęcherza!

Autorzy: ExpertPR
Nietrzymanie moczu u kobiet
Fot. panthermedia
Nietrzymanie moczu u kobiet
(0)

W opublikowanym 17 października projekcie listopadowej listy refundacyjnej znajduje się długo wyczekiwany program lekowy dla pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem pęcherza moczowego (B.141 – Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym). W jego ramach chorzy będą mogli otrzymywać innowacyjną immunoterapię, której celem jest jak najdłuższe podtrzymanie pozytywnych efektów leczenia uzyskanych dzięki chemioterapii. To ogromna zmiana, na którą czekali zarówno pacjenci, jak i klinicyści.

Reklama

Rak pęcherza jest każdego roku diagnozowany u ponad 7 tys. Polaków. Prawie 4 tys. osób umiera z jego powodu. Choć jest to jeden z najczęstszych nowotworów, do tej pory nie istniał dedykowany mu program lekowy.

Od 1 listopada 2022 nastąpi oczekiwana zmiana i pacjenci z zaawansowanym rakiem pęcherza będą mogli być leczeni tak samo jak chorzy z innych krajów Unii Europejskiej.

Chorzy, którzy pozytywnie zareagowali na chemoterapię, będą mogli otrzymać innowacyjną immunoterapię, która istotnie opóźnia nawrót choroby i wydłuża czas życia.

Rak pęcherza moczowego przez lata był nowotworem „zapomnianym”. To choroba leżąca na styku urologii i onkologii, dlatego dla efektów jej leczenia zasadnicze znaczenie ma współpraca urologów
i onkologów oraz dostęp do innowacyjnych leków o udowodnionej skuteczności w leczeniu tego nowotworu. O takie zmiany w systemie opieki nad chorymi z rakiem pęcherza zabiegali zarówno lekarze, jak i organizacje pacjentów.

Specjaliści dzielą nowotwory pęcherza moczowego na dwie grupy: nowotwory powierzchowne, nienaciekające mięśniówki pęcherza oraz nowotwory naciekające błonę mięśniową (czyli wrastające przez mięśniówkę w głąb ściany pęcherza). Od tego, z którym nowotworem mamy do czynienia, zależy sposób leczenia i rokowania.

W przypadku raków pęcherza nienaciekających mięśniówki podstawowym leczeniem jest chirurgiczne usunięcie guza z pęcherza moczowego, niekiedy połączone z leczeniem za pomocą wlewów dopęcherzowych, które zapobiegają nawrotom choroby. Leczeniem raków nienaciekających mięśniówki pęcherza zajmują się urolodzy. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku nowotworów naciekających mięśniówkę, gdyż jest to choroba o znacznie większym potencjale do tworzenia przerzutów odległych. W takim przypadku należy przeprowadzić operację usunięcia całego pęcherza moczowego wraz z przylegającymi narządami, czyli radykalną cystektomię, wraz z podaniem okołooperacynej chemioterapii i często z zastosowaniem uzupełniającej radioterapii.

Jeśli natomiast rak pęcherza został rozpoznany dopiero w stadium przerzutowym lub rozwinął się do takiego stadium, konieczne jest zastosowanie chemioterapii paliatywnej. Zgodnie, z aktualnymi międzynarodowymi i krajowymi rekomendacjami, u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem pęcherza, którzy uzyskali przynajmniej stabilizację choroby w wyniku  chemioterapii, wskazane jest zastosowanie tzw. immunoterapii podtrzymującej. Jej celem jest jak najdłuższe utrzymanie pozytywnych rezultatów uzyskanych wskutek wcześniej chemioterapii.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze