Zaloguj
Reklama

BMI przed i zmiany masy ciała po diagnozie raka piersi we wczesnym stadium, a dalsze rokowania.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
BMI przed i zmiany masy ciała  po diagnozie raka piersi we wczesnym stadium, a dalsze rokowania.
Fot. medforum
(5)

Zbadano powiązanie pomiędzy indeksem masy ciała (BMI) mierzonym w czasie diagnozy choroby, zmianami masy ciała po diagnozie a prognozami dotyczącymi raka piersi. Przeprowadzono w tym celu badanie kohortowe, prospektywne w grupie 1692 pacjentek, które przeżyły chorobę nowotworową.

Reklama

Z wypełnionych przez pacjentki ankiet uzyskano informacje na temat masy ciała przed diagnozą, masą ciała w momencie rozpoczęcia badania oraz wzrostu. Na podstawie tych danych wyliczono zmiany masy ciała i BMI. Po upływie około 7 lat okresu obserwacyjnego w badanej grupie odnotowano 207 nawrotów, 99 zgonów z powodu raka piersi oraz 162 zgonów z innych przyczyn. W celu wyliczenia wskaźnika ryzyka (HR) i 95% przedziałów ufności (CI) zastosowano model proporcjonalnego hazardu Cox’a.

Występowanie otyłości rok przed diagnozą było związane z podwyższeniem ryzyka śmierci z różnych przyczyn (HR=1,6; 95% CI 1,1-2,3) oraz ze wskazaniem podwyższonego ryzyka śmierci z powodu raka piersi (HR=1,6; CI: 0,9-2,7). Jednakże, przyrost masy ciała do 4 lat od diagnozy raka piersi nie był związany z podwyższeniem ryzyka nawrotów czy śmierci z jakiejkolwiek przyczyny natomiast jej umiarkowana utrata (5-10%) nie przyczyniała się do obniżenia tego ryzyka. Zaobserwowano jednak, iż kobiety mające większe straty masy ciała (≥10%)  w okresie pomiędzy przed diagnozą a początkiem badania wykazywały podwyższone ryzyko nawrotów (HR=1,7; 95% CI1,0-2,6) i śmierci z różnych przyczyn (HR=2,1; 95% CI 1,3-3,4) w porównaniu do pacjentek ze stabilną masą ciała. Podwyższone ryzyko było bardziej widoczne wśród kobiet otyłych przed diagnozą (BMI ≥30 kg/m2) lub które miały guzy ER czy PR.

Stwierdzono, iż otyłość przed diagnozą raka piersi jest związana z podwyższonym ryzykiem nawrotów i gorszą przeżywalnością, co jest zgodne z danymi z innych badań. Jednakże, przybranie na wadze po diagnozie nie przyczyniało się do powstania dodatkowego ryzyka. Masa ciała przed diagnozą wydaje się być najbardziej znamiennym czynnikiem prognostycznym niekorzystnych rokowań dotyczących raka piersi.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Cancer Causes and Control, 2008.

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze