Zaloguj
Reklama

Badania USG jako element diagnostyki oraz monitorowania leczenia onkologicznego

Wykonanywanie badania USG serca
Fot. medforum
Wykonanywanie badania USG serca
(0)

Badanie USG, ze względu na swoją dostępność, nieinwazyjność oraz niski koszt, jest badaniem obrazowym, które ma szerokie zastosowanie. Badanie to może być badaniem pierwszego kontaktu, które pozwoli na wykrycie zmiany.

Reklama

Jest też wygodne przy monitorowaniu biopsji celowanej, podczas której pobiera się materiał do badań cytologicznych i histopatologicznych. USG jest metodą obrazowania pozwalającą na określenie stopnia zaawansowania choroby jak również doskonale się sprawdza podczas monitorowania efektów radio i chemioterapii. Obecnie istnieje również możliwość wykonania badania USG z podaniem kontrastu co jest niezwykle pomocne przy zastosowaniu nowoczesnych terapii molekularnych czy genowych. Pomimo tych wszystkich zalet, badanie USG w onkologii nie znalazło swojego sformalizowanego miejsca, jakie posiada już badanie TK. Wyniki testów z zastosowaniem nowoczesnych technologii i kontrastów ultradźwiękowych, dowodzą jednak, że badanie USG wskazuje unaczynienie i strukturę zmiany znacznie wyraźniej niż badanie TK. [1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Badania USG w diagnostyce i monitorowaniu leczenia” E. Gorczyca- Wiśniewska[w:] „Podstawy onkologii
    Klinicznej” pod red. J. MEDERA, Warszawa 2011

Reklama
(0)
Komentarze