Zaloguj
Reklama

Prognozowanie ryzyka raka piersi u kobiet z atypią

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Samobadanie piersi
Fot. Pantherstock
Samobadanie piersi
(4)

U kobiet wykazujących, co najmniej trzy atypie komórkowe w tkance gruczołu piersiowego prawdopodobieństwo wystąpienia raka piersi jest 8-krotnie wyższe w porównaniu do zdrowych pacjentek.

Reklama

Rozrost atypowy

W kilku wcześniejszych badaniach wykazano, iż rozrost atypowy (nazywany również atypią) w tkance gruczołu piersiowego stanowi główny czynnik ryzyka rozwoju raka piersi. Kobiety, u których po wykonaniu biopsji piersi wykryto atypię znajdują się w grupie najwyższego ryzyka rozwoju raka piersi. Wielu takim pacjentkom zaleca się stosowanie prewencyjnego leczenia takimi lekami jak tamixofen lub też podjęcie innych kroków mających na celu obniżenie ryzyka raka piersi.

Pomimo wielu przeprowadzonych badań dotyczących tego tematu nadal pozostaje pytanie czy przypadki raka piersi w rodzinie podwyższają ryzyko raka piersi u kobiet z atypią i przez jaki okres czasu to podwyższone ryzyko utrzymuje się w przypadku kobiet z atypią.

Model Gaila

„Najczęściej stosowanym narzędziem do prognozowania ryzyka rozwoju raka piersi u kobiet z atypią jest model Gaila. Zastosowanie tego modelu do kobiet z atypią i z wywiadem raka piersi w rodzinie nie zmieniało znamiennie szacowanego ryzyka, co może świadczyć o niskiej dokładności tej metody w prognozowaniu dla takich przypadków” - uważa  autor badania dr Amy Degnim, chirurg z kliniki Mayo. „Otrzymane przez nas wyniki wskazują, iż kobiety z atypią wykazują wyższe ryzyko absolutne dotyczące rozwoju raka piersi niż przypuszczaliśmy. Ryzyko to wynosi 25% w ciągu okresu 25 lat i jest znacznie wyższe u kobiet ze zwapnieniem i atypią występującą w wielu miejscach”.

Model Gaila służy do szacowania ryzyka i wykorzystuje do obliczeń: wiek wystąpienia pierwszej miesiączki, wiek urodzenia pierwszego dziecka, ilość wcześniejszych biopsji piersi, występowanie atypii oraz liczbę bliskich krewnych, u których wystąpił rak piesi.

Stwierdzono, iż wiek diagnozy atypii wpływa na ryzyko rozwoju raka- dla kobiet młodszych (poniżej 45 roku życia) ryzyko to jest dwukrotnie wyższe w porównaniu do pacjentek, u których wykryto atypię po 55 roku życia. Ilość miejsc atypowych rozrostów również była znacząca. Przy jednym wykrytym obszarze z atypią ryzyko raka piersi wzrastało 2.3-krotnie w porównaniu z ogólną populacją kobiet; ryzyko to jest jeszcze dwukrotnie wyższe w przypadku wykrycia dwóch obszarów zmian, a dla trzech lub więcej miejsc z atypią ryzyko wzrasta 8-krotnie.

Przedstawione wyniki otrzymano na podstawie przeglądu danych grupy 331 pacjentek z atypią. Ponad połowa pacjentek była w wieku 55 lat, kiedy zdiagnozowano u nich atypię (55,9 % grupy), a u 42,9% pacjentek występowały przypadki raka piersi w rodzinie. U większości kobiet z badanej grupy (68,6%) występowało zwapnienie w tkance pobranej do biopsji, a 40% wykazywało wiele miejsc zmian atypowych.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Journal of Clinical Oncology

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)
Komentarze