Zaloguj
Reklama

Obrazowanie elastyczne może przyczynić się do wykrycia złośliwych zmian nowotworowych

Autorzy: Sarah Pressman Lovinger
Obrazowanie elastyczne może przyczynić się do wykrycia złośliwych zmian nowotworowych
Fot. Pantherstock
(3)

Elastyczne obrazowanie, nieinwazyjna technika badania ultradźwiękowego, może być pomocna dla radiologów jako technika polepszająca dokładność diagnozy raka piersi u kobiet z nieprawidłowymi wynikami mammograficznymi- wykazują najnowsze wyniki badania grupy 99 pacjentek.

Reklama

Obrazowanie elastyczne działa na zasadzie połączenia techniki ultradźwiękowej z głównymi zasadami manualnego badania piersi. Przy pomocy tej nowej techniki dokonuje się oceny ruchliwości tkanki piersiowej podczas badania piersi przy pomocy głowicy uzyskując w ten sposób informacje o poszczególnych obszarach zmian tj. czy są to obszary miękkie czy też wykazują pewną sztywność.

Osoba wykonująca badanie posługuje się standardowym oprzyrządowaniem do badań ultradźwiękowych wyposażonym w dodatkowe oprogramowanie służące do określania względnego zaciemnienia obszarów zmian, jak również rozmiarów obserwowanych zmian. Sztywniejsze zmiany patologiczne pojawiające się w badaniu USG jako czarne obszary częściej są diagnozowane jako zmiany złośliwe, natomiast miękkie zmiany częściej okazują się być łagodne - twierdzi dr. Richard G. Barr.

Stosując wykonywaną w czasie rzeczywistym manualną technikę elastycznego obrazowania wraz z rutynowym badaniem USG zbadano grupę 166 kobiet ze zmianami w obrębie piersi wstępnie zdiagnozowanych w badaniu mammograficznym.

Dr. Barr badał obszary zmian wykorzystując równocześnie obrazowanie ultradźwiękowe i elastyczne. W przypadkach, gdy powierzchnia zmian analizowanych techniką obrazowania elastycznego była mniejsza w porównaniu do wyników badania tego samego obszaru standardową techniką USG, zmianę klasyfikowano jako łagodną.

Jeśli natomiast obszar zmiany okazał się być większy podczas badania obrazowania elastycznego niż wykazywało badanie standardowe USG wtedy był klasyfikowany jako zmiana złośliwa.

Dr. Barr wykonał następnie, kontrolowaną ultrasonograficznie, biopsję u 80 pacjentek mających łącznie 123 zmiany patologiczne w celu weryfikacji wyników badania. Wyniki biopsji wykazały, iż zastosowanie obrazowania elastycznego przyczyniło się do trafnego zidentyfikowania wszystkich 17 zmian złośliwych oraz 106 z 107 zmian łagodnych.

Wskazuje to na fakt, iż w przedstawianym badaniu obrazowanie elastyczne wykazuje 100% czułość i 99% specyficzność.

Zastosowanie techniki obrazowania elastycznego mogłoby być pomocne w unikaniu przeprowadzania niepotrzebnych biopsji u pacjentek z niepokojącymi zmianami. „Technika ta może przyczynić się znaczącego obniżenia ilości przeprowadzanych biopsji sutka” - twierdzi dr. Barr.

Pomimo bardzo obiecujących wyników badania dr. Barr przyznaje, iż nie wiadomo dokładnie, dlaczego obszary zmian złośliwych są większe niż te niezłośliwe w przypadku zastosowania tej specjalistycznej techniki.

Niedawno FDA zatwierdziła stosowanie obrazowania elastycznego, co z pewnością spowoduje wprowadzenie tej techniki do praktyki radiologicznej w przeciągu następnych 6 miesięcy.

Dr. Barr dodaje również, iż konieczne jest przeprowadzenie większych badań w celu potwierdzenia czułości i specyficzności tej nowej techniki.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Ob Gyn News, Volume 42, Issue 1, Page 1,7 (01 January 2007)

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(3)
Komentarze