Zaloguj
Reklama

Nowotwory szyjki macicy

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Ból brzucha
Fot. panthermedia
Ból brzucha
(3)

Rak szyjki macicy zajmuje drugie miejsce pod względem częstości występowania. Rak inwazyjny pojawia się zazwyczaj po 40 roku życia.

Reklama

Do czynników ryzyka zalicza się złe warunki socjoekonomiczne oraz niski poziom higieny osobistej i seksualnej.

Częściej chorują kobiety, które wcześnie rozpoczęły życie płciowe i/lub często zmieniają partnerów. W grupie zwiększonego ryzyka są również kobiety, które przeszły dużą liczbę porodów, stosują antykoncepcję hormonalną lub palą papierosy.

Do czynników ryzyka zalicza się również infekcje wirusem HPV. Wprowadzono program badań przesiewowych raka szyjki macicy. Profilaktyka zwiększa wykrywalność wczesnych postaci, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie umieralności.

Badanie profilaktyczne powinno obejmować dokładnie przeprowadzony wywiad, badanie ginekologiczne oraz badanie we wziernikach. Badanie cytologiczne powinno być przeprowadzane co rok, przez całe życie. W pierwszym etapie nabłonek gruczołowy śluzowy szyjki macicy jest zastępowany nabłonkiem wielowarstwowym paraepidermalnym.

Zmiany przedrakowe to dysplazja oraz rogowacenie przerostowe. Rogowacenie przerostowe ro zmiany o białej barwie, odgraniczone od otoczenia i niedające się zetrzeć. Jest to przejście nabłonka wielowarstwowego płaskiego nierogowaciejącego w rogowaciejący, na którego podłożu może rozwinąć się dysplazja.


fot. pantherstock

Wczesne postacie mogą nie dawać objawów. Sugestią procesu inwazyjnego są upławy i obfite krwawienia. Pojawia się ból w podbrzuszu, który promieniuje do okolicy krzyżowo-lędźwiowej, lub o charakterze rwy kulszowej. Świadczy to o szerzeniu się nacieków nowotworowych. Intensywny zapach jest konsekwencją rozpadu martwiczego mas nowotworowych. Najczęściej dochodzi do przerzutów w węzłach chłonnych.

Kolejno zajmowane są węzły przyszyjkowe i moczowodowe, przymaciczne, podbrzuszne, biodrowe zewnętrzne i zasłonowe. Następnie dochodzi do zajęcia węzłów biodrowych wspólnych, przyaortalnych i pachwinowych. Przerzuty drogą krwi występują późno. Zmiany nowotworowe zajmują wątrobę, płuca, kości, jelita, otrzewną oraz jajniki.

Sposób leczenia zależy od zaawansowania nowotworu, wieku i ogólnego stanu chorej. Przez pierwszy rok po leczeniu badania kontrolne przeprowadza się co 3 miesiące, przez następne 10 lat co pół roku. Badanie powinno obejmować ocenę ginekologiczną i cytologiczną, oraz w razie potrzeby kolposkopową.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • 1) Położnictwo i ginekologia. Podręcznik dla studentów. Pod redakcją prof. Tadeusza Pisarskiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa

Kategorie ICD:


Reklama
(3)
Komentarze