Zaloguj
Reklama

VII Forum Pacjentów Onkologicznych

Autorzy: Karolina Wichrowska, ExpertPR Consultancy
Leczenie raka
Fot. shutterstock
Leczenie raka
(0)

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych po raz siódmy zorganizowała publiczną debatę dotyczącą sytuacji pacjentów onkologicznych w systemie ochrony zdrowia.

Reklama

Tradycyjnie już w pierwszy dzień wiosny, 21 marca br., w Warszawie odbyło się Forum Pacjentów Onkologicznych, podczas którego w gronie pacjentów, ekspertów i decydentów poszukiwano rozwiązań najpilniejszych problemów chorych na nowotwory w Polsce. Tematem wiodącym tegorocznego forum była potrzeba wprowadzenia kompleksowej opieki onkologicznej.

Idea kompleksowego leczenia pacjentów onkologicznych jest szczególnie bliska dr hab. n. med. Adamowi Maciejczykowi, dyrektorowi Dolnośląskiego Centrum Onkologii, prezesowi Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, który podkreśllił, że polska onkologia boryka się z wieloma problemami: od niewystarczających środków (cena większości świadczeń została ustalona wiele lat temu i nie przystaje już do dzisiejszych standardów leczenia) po braki kadrowe i nieefektywne wykorzystanie środków wynikające z braku kontroli jakości. Efektem tego są negatywne zjawiska powodujące ogromne koszty dla budżetu państwa, w tym m.in. multiplikowanie świadczeń, nieodpowiednie leczenie powodujące wzrost powikłań lub przedwczesne zgony. Niewiele się mówi o ogromnych kosztach pośrednich, czyli rentach i zasiłkach dla osób, które po błędnie zastosowanym leczeniu nie mogą wrócić do normalnego życia zawodowego i społecznego. Przyczyną tych problemów jest brak kompleksowej i koordynowanej opieki onkologicznej.

Piśmiennictwo

Informacja prasowa


Reklama
(0)
Komentarze