Zaloguj
Reklama

UE na ratunek medycynie transplantacyjnej

UE na ratunek medycynie transplantacyjnej
Fot. ojoimages
(0)

Komisja Europejska (KE) podjęła decyzję, iż na razie nie dojdzie do realizacji jej najnowszego pomysłu i wdrożenia Europejskiej Karty Dawcy.

Reklama
Komisja Europejska (KE) podjęła decyzję, iż na razie nie dojdzie do realizacji jej najnowszego pomysłu i wdrożenia Europejskiej Karty Dawcy. Zaproponowała w zamian, iż powstanie nowa dyrektywa oraz plan współpracy między państwami członkowskimi w sprawie dawstwa i przeszczepiania narządów w obszarze UE.

Celem przyjętych propozycji jest zapewnienie bezpieczeństwa dawstwa narządów oraz zwiększenie liczby dawców.

Według najnowszych statystyk każdego dnia w oczekiwaniu na transplantację umiera 12 osób, a w skali globalnej w obrębie krajów UE mamy aż 56 tysięcy oczekujących na odpowiedniego dawcę. Nowe przedsięwzięcie ma poprawić te statystyki.

"Proponowane środki mają na celu ratowanie życia. Chcemy zapewnić obywateli i pacjentów w Europie, że UE oraz państwa członkowskie współpracują ze sobą w celu zmaksymalizowania wysiłków na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa i wysokiej jakości systemów przeszczepiania narządów" - oświadczyła komisarz UE ds. zdrowia Andrula Wasiliu.

Przyjęty przez KE projekt dyrektywy tworzy unijne ramy prawne dla dawstwa i przeszczepiania narządów w UE. Konkretnie oznacza to, że w każdym państwie zostanie utworzony lub wskazany właściwy organ krajowy w celu zapewnienia przestrzegania norm UE dotyczących jakości i bezpieczeństwa. Normy te obejmują utworzenie systemu identyfikacji pochodzenia narządów ludzkich. Aby ułatwić ich wymianę, ustanowione zostaną też normy dotyczące zbierania danych o cechach wybranych narządów.

Jak podkreśla KE, celem tej dyrektywy jest "zminimalizowanie ryzyka dla biorców przeszczepianych narządów, poprawa i optymalizacja przydzielania narządów w całej UE oraz dostarczanie chirurgom przeprowadzającym operacje przeszczepów informacji niezbędnych do podjęcia najlepszych decyzji". 
Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze