Zaloguj
Reklama

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Wypisywanie recepty
Fot. shutterstock
Wypisywanie recepty
(0)

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna są to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które są udzielane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego, a także w weekendy tj. soboty i niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Reklama

Nocna i świąteczna pomoc udzielana jest w punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jest zapisany pacjent. 

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia pacjenci mogą skorzystać z pomocy lekarza w dowolnym punkcie, który udziela takie świadczenia. 

Gdzie można uzyskać informację o punktach nocnej  i świątecznej opieki zdrowotnej?

Informację o punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze. Adresy i numery telefonów znajdują się również na stronie internetowej NFZ.

Kto może skorzystać z pomocy w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Z pomocy w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej może skorzystać każda ubezpieczona osoba. Świadczenia te są bezpłatne i udzielane bez skierowania. 

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Pacjentowi podczas udzielonej porady przysługują również zabiegi pielęgniarskie oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia.
Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta. 

W przypadku zagrożenia życia należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego (999 lub 112).  

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze