Zaloguj
Reklama

Komunikat w sprawie wydawania Kart diagnostyki i leczenia onkologicznego w POZ

Autorzy: Edyta Bańcyr
Osłuchiwanie mężczyzny w gabinecie POZ
Fot. medforum
Osłuchiwanie mężczyzny w gabinecie POZ
(0)

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z przepisami art. 32 a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (kartę DiLO)wydaje pacjentowi lekarz, o którym mowa w art. 55 ust. 2a albo ust. 2. pkt 2., tj. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych.

Reklama

Przepisy ustawy nie dopuszczają wydawania kart DiLO przez przedstawicieli innych zawodów medycznych udzielających świadczeń na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym również felczerów dopuszczonych do udzielania świadczeń lekarza POZ zgodnie z posiadanymi kompetencjami, przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1248, z późn. zm.).

Uwzględniając powyższe, w przypadku wydania pacjentowi w POZ karty DiLO przez felczera, porada związana z jej wydaniem nie będzie podlegała rozliczeniu, jak również karta taka nie będzie mogła stanowić podstawy rozliczania świadczeń udzielanych w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej przez świadczeniodawców w innych rodzajach świadczeń.

Zobowiązuje się zatem świadczeniodawców POZ realizujących umowy o udzielanie świadczeń lekarza POZ z udziałem felczerów, o wprowadzenie do organizacji udzielania świadczeń rozwiązań warunkujących pacjentom możliwość uzyskiwania kart DiLO, z jednoczesnym zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze