Zaloguj
Reklama

Kobiety, które chorowały na raka, mniej dbają o zdrowie

Autorzy: Anna Pyka
Palenie papierosów
Fot. ojoimages
Palenie papierosów
(0)

Wyniki badań pokazują, że kobiety które były leczone na raka piersi, mniej dbają o zdrowie, niż kobiety, które wcześniej nie chorowały.

Reklama

Po zbadaniu obu grup kobiet, uzyskane wyniki sugerują, że kobiety z grupy wiekowej od 30 do 49 lat, po wyleczeniu raka znacznie więcej palą. Młodsze kobiety, które były leczone, miały większą skłonność do spożywania alkoholu.

Kobiety po terapii (zwłaszcza starsze), nie były skłonne do wysiłku fizycznego, deklarowały umiarkowaną ilość ćwiczeń fizycznych.

Podobne wyniki uzyskano w grupie kobiet, które chorowały na raka szyjki macicy.

Wyniki badań są szansą na sformułowanie zaleceń wobec kobiet po leczeniu raka, które poprawią jakość ich życia i pomogą uniknąć czynników ryzyka wpływających na pogorszenie ich stanu zdrowia.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • News Medical

Reklama
(0)
Komentarze