Zaloguj
Reklama

Czy choroby alergiczne zmniejszają ryzyko białaczki u dziecka?

Astma u dzieci
Fot. Ojoimages
Astma u dzieci
(5)

Choroby alergiczne wydają się nieznacznie zmniejszać ryzyko ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci, ale korelacje między tymi dwoma schorzeniami nie są w pełni wyjaśnione.

Reklama

Wiele analiz epidemiologicznych zwraca uwagę na trudne do wyjaśnienia zjawisko rzadszego występowania białaczek u dzieci obciążonych chorobami alergicznymi. Najnowsza publikacja w American Journal of Epidemiology jest poświęcona właśnie temu zagadnieniu. Autorzy dokonali przeglądu piśmiennictwa z ostatnich ponad 50 lat w celu identyfikacji i analizy poprawnych metodologicznie badań podejmujących temat związku alergii i atopii z ryzykiem białaczki u dziecka. Zidentyfikowano 10 wysokiej jakości prac badawczych. Niestety były one różnorodne metodologicznie i trudne do jednoznacznej analizy. W 6 pracach analizujących związek chorób atopowych z najczęstszą białaczką wieku dziecięcego - ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL), wykazano, że choroby atopowe/alergiczne zmniejszają ryzyko zachorowania na ALL o średnio 31% OR 0.69 (95% CI: 0.54, 0.89). Nie wykazano jednak takiego znamiennego statystycznie związku dla wszystkich białaczek ogółem oraz dla białaczek nielimfoblastycznych. Autorzy podkreślają dużą zmienność wyników pomiędzy poszczególnymi publikacjami, co może wynikać z wpływu innych czynników zewnętrznych. Podsumowując, choroby alergiczne wydają się nieznacznie zmniejszać ryzyko ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci, ale korelacje między tymi dwoma schorzeniami nie są w pełni wyjaśnione.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Linabery AM, Jurek AM, Duval S, Ross JA.: The association between atopy and childhood/adolescent leukemia: a meta-analysis. Am J Epidemiol. 2010 Apr 1;171(7):749-64.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze