Zaloguj
Reklama

Badania kliniczne nad koronawirusem – zgoda ABM na pierwsze testy w kraju

Szczepionka
Fot. shutterstock
Szczepionka
(0)

Agencja Badań Medycznych wydała pierwsze pozytywne rekomendacje dla projektów badań klinicznych, które mają posłużyć w walce z koronawirusem.

Reklama

Przedstawiciele Agencji Badań Medycznych poinformowali, że zarekomendowano pierwsze projekty badań klinicznych, których celem jest walka z COVID-19. W decyzji o przyznaniu pozytywnej rekomendacji miały znaczenie innowacyjność projektu oraz szansa na dostarczenie rozwiązania w jak najkrótszym czasie.

Wśród projektów, które uzyskały pozytywną rekomendację, znalazł się projekt autorstwa naukowców z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy będą stosować osocze ozdrowieńców w terapii chorych na COVID-19. Dodatkowo przeprowadzą oni metaboliczną i laboratoryjną ocenę postępu terapii.

Kolejnym z pozytywnie ocenionych projektów jest badanie zaprojektowane przez grupę naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zakładające opracowanie szybkiego testu diagnostycznego, pozwalającego na skuteczne wytypowanie osób obciążonych wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19. Możliwość wczesnej identyfikacji pacjentów, którzy są najbardziej narażeni na wystąpienie powikłań, pozwoli na szybsze podjecie leczenia z zastosowaniem dodatkowych, spersonalizowanych procedur.

Agencja Badań Medycznych przyjmuje założenia projektów dotyczących opracowania szybkich testów diagnostycznych, szczepionki lub skutecznych metod terapii COVID-19. Dofinansowanie projektu może wynieść nawet 5 mln złotych.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej Agencji Badań Medycznych.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze