Zaloguj
Reklama

Wszystko, co chcieliście wiedzieć o badaniu USG, ale baliście się zapytać

Ultrasonograf
Fot. pantherstock
Ultrasonograf
(5)

Ultrasonografia, ogólnie znana jako USG, należy do badań powszechnie wykonywanych. Dzięki tej formie badania możliwe jest uzyskanie obrazów tkanek oraz narządów w sposób nieinwazyjny, co pomaga w diagnostyce. Dowiedz się, czym jest USG i na czym polegają poszczególne badania.

Reklama

Wykorzystywanie ultrasonografii w diagnostyce medycznej miało swój początek w trakcie trwania II wojny światowej, kiedy to zostały wprowadzone pierwsze doświadczenia z użyciem USG.

Ważne! Do szpitali ultrasonografy zostały wprowadzone w latach 60./70. XX w. Jednym z pierwszych klinicznych zastosowań aparatu USG była diagnostyka płodu.

USG, czyli…

Ultrasonografia należy do nieinwazyjnych oraz atraumatycznych metod diagnostycznych, które pozwalają uzyskać obraz przekroju badanego obiektu. Aparat do badania USG działa w oparciu o fale ultradźwiękowe.

Obraz widoczny w monitorze to efekt wysyłania impulsów fal ultradźwiękowych. Odbite na granicy różnych środowisk akustycznych fale te powracają z różną siłą oraz po różnym czasie do urządzenia. Fale dźwiękowe wysyła i odbiera głowica, która podczas przeprowadzania badania przylega do odpowiednej części ciała.

Aparat USG składa się z monitora i sondy (głowicy). Na monitorze w trakcie badania wyświetlany jest narząd, który poddawany jest diagnostyce. Obraz można zatrzymać, następnie zmierzyć bądź wydrukować. Sonda odpowiedzialna jest za wytwarzanie oraz odbieranie ultradźwięków. W trakcie badania wykorzystywane są różne rodzaje głowic, wszystko uzależnione jest tym, jak duży obszar ma być poddany badaniu.

Ważne! Zaletą USG jest wykonywanie badania w czasie rzeczywistym (opóźnienie na ekranie monitora jest niemal niezauważalne).

Badanie ultrasonograficzne

Badanie za pomocą aparatu USG należy do najbardziej popularnych, a także charakteryzujących się szerokim zastosowaniem w diagnostyce schorzeń metodą obrazowania wnętrza ciała.

Ważne! USG jest badaniem nieinwazyjnym, bezpiecznym oraz mającym niewiele przeciwskazań do jego przeprowadzenia (może być powtarzane w krótkich odstępach czasu). Pacjent nie jest narażony na promieniowanie. Prawdopodobieństwo uszkodzenia narządów wewnętrznych przez fale ultradźwiękowe jest minimalne.

Badanie ultrasonograficzne może obejmować wszystkie struktury ciała:

 • narządy wewnętrzne,
 • mięśnie,
 • stawy.

Jak była mowa powyżej, w badaniu wykorzystywane są różne rodzaje głowic. Ze względu na kształt przesyłanej wiązki ultradźwiękowej, głowice dzielą się na:

 • liniowe,
 • konweksowe,
 • sektorowe.

Ważne! Wykorzystywana częstotliwość uwarunkowana jest wiekiem oraz budową pacjenta. Ponadto zależy od położenia badanego narządu (głębokiego lub powierzchownego). 

Rodzaj otrzymanego przekroju zależy od tego, jak lekarz przyłoży głowicę USG. Przekrój może być:

 • poprzeczny,
 • podłużny,
 • skośny.

fot. panthermedia

Ważne! W celu wyeliminowania pęcherzyków powietrza zakłócających obraz używa się specjalny żel.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • Banholzer J., Banholzer P.: Ultrasonografia Basic. Wydawnictwo Urban & Partner. Wrocław 2014.
  Bates J.: Ultrasonografia jamy brzusznej. Red. W. Jakubowski. Wydawnictwo Urban & Partner. Wrocław 2012.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze