Zaloguj
Reklama

Psychoonkologia w opiece nad pacjentem

Autorzy: Małgorzata Solecka
Wizyta u lekarza
Fot. Panthermedia
Wizyta u lekarza
(2)

Leczenie osób dotkniętych chorobą nowotworową powinno opierać się na współpracy wieloczłonowego, interdyscyplinarnego zespołu w skład którego powinni wchodzić: lekarz, pielęgniarka, dietetyk, psycholog oraz fizjoterapeuta. Głównym zadaniem psychoonkologia w zespole terapeutycznym jest informowanie, wsparcie pacjentów oraz ich rodzin. 

Reklama

Psychoonkologia to interdyscyplinarny, ukierunkowany sposób podejścia, którego celem naukowe zbadanie różnorodnych psychosocjalnych aspektów dotyczących powstania, leczenia i przebiegu choroby nowotworowej u dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w leczeniu i w opiece nad pacjentem i ich rodzinami.

Cele interwencji psychoonkologicznych:

  • zmniejszenie lęku, depresji, bezsilności i braku nadziei,
  • odciążenie pacjenta poprzez danie możliwości wyrażenia negatywnych uczuć, szczególnie lęku, złości i smutku,
  • poprawa poczucia własnej wartości i mentalnego nastawienia do choroby nowotworowej (np. akceptacja, aktywne i świadome zmierzenie się z chorobą, odnalezienie sensu oraz poczucia wartości),
  • poprawa specyficznych ograniczeń funkcjonowania, jak np. zaburzenia snu, zmęczenie, ból,
  • rozwinięcie aktywnych strategii radzenia sobie z chorobą nowotworową,
  • wspieranie integracji zawodowo- socjalnej,
  • przekazywanie strategii samopomocy i samokontroli,
  • poprawa stosunków pomiędzy pacjentem, jego partnerem, dzieckiem, rodziną (np. seksualność, komunikacja, zamiana ról),
  • wypracowanie celów życiowych i perspektyw.

Każdy psycholog może prowadzić z chorym zarówno terapię indywidualną jak i grupową. W chwili obecnej tylko niewielka część pacjentów z chorobą nowotworową ma zapewnioną stałą opiekę psychoterapeutów i są to najczęściej chorzy hospitalizowani w ośrodkach onkologicznych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • C.Ungers, J.Weis.: Onkologia. Niekonwencjonalne i wspomagające sposoby terapii- strategie terapeutyczne, Wydawnitwo MedPharm, Wrocław 2005

Reklama
(2)
Komentarze