Zaloguj
Reklama

Wystartowała kampania „Dłuższe życie z rakiem”

Autorzy: Health Direction Media
Kampania dłuższe zycie z rakiem
Fot. Health Direction Media
Kampania dłuższe zycie z rakiem
(1)

Mamy przyjemność obejmować patronat nad kampanią „Dłuższe życie z rakiem”, która stanowi rzetelne źródło wiedzy dla pacjentów onkologicznych oraz ich bliskich.

Reklama

Wysoce edukacyjny przekaz został zapewniony dzięki wsparciu wybitnych autorytetów z obszaru onkologii, którzy podjęli temat od strony profilaktyki, diagnostyki, leczenia oraz relacji pacjent-lekarz.

Patronat merytoryczny nad kampanią objęło Polskie Towarzystwo Onkologiczne – prezes Adam Maciejczyk podkreśla w swoim artykule istotę kompleksowej opieki onkologicznej: „Innowacyjne terapie są coraz bardziej spersonalizowane i musimy dążyć do tego, aby nasi pacjenci mieli wykonywaną diagnostykę pogłębioną i molekularną, aby lekarze raportowali stopień zaawansowania nowotworu, co pozwoli na dobranie odpowiedniej terapii”.

Kampania wspiera następujące obszary terapeutyczne:

RAK PŁUCA – Rak płuca - diagnostyka i leczenie

Pacjenci z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) zyskali w Polsce dostęp do nowoczesnych leków immunokompetentnych. Jednak istotną kwestię stanowi kwalifikacja chorych do takiego leczenia.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:
prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie;
prof. Dariusz M. Kowalski, kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

RAK WĄTROBY – Potrzeba szerszego dostępu do leków

Rak wątrobowokomórkowy (HCC) to dla lekarzy i pacjentów wyjątkowo trudny przeciwnik. W większości przypadków guz rozwija się u chorych z marskością wątroby, co znacznie utrudnia leczenie. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że dostęp do terapii ukierunkowanych molekularnie jest w Polsce bardzo ograniczony. Do leczenia celowanego I linii nie mogą być włączani pacjenci z przerzutami, a leki II linii w ogóle nie są w naszym kraju refundowane.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:
dr Leszek Kraj, Klinika Chorób Wewnętrznych Hematologii i Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM; 
prof. Andrzej Deptała, Klinika Onkologii i Hematologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie; 
prof. Lucjan Wyrwicz, Klinika Onkologii i Radioterapii w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.

RAK PIERSI – Leczenie uzupełniające

Przedłużone leczenie uzupełniające zwiększa szansę na uzyskanie całkowitej regresji guza, a tym samym wpływa na poprawę parametrów przeżycia. Musimy pamiętać, że rak piersi jest a priori chorobą ogólnoustrojową, dlatego w postępowaniu przed- i pooperacyjnym ogromne znaczenie ma leczenie systemowe. Jest ono integralną częścią terapii raka piersi.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliła: 
prof. Renata Duchnowska, Kierownik Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

RAK JELITA GRUBEGO – Potrzeba wczesnej diagnozy

Rak jelita grubego od momentu wystąpienia pierwszych objawów, może dawać już przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych. Na tym etapie nawet jego usunięcie i właściwie dobrane leczenie pooperacyjne nie daje 100-procentowej wyleczalności.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielił:
Prof. Lucjan Wyrwicz, Klinika Onkologii i Radioterapii w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie

CZERNIAK – Każde nowe znamię wymaga konsultacji

Czerniak w fazie zaawansowanej lub z przerzutami staje się coraz częściej chorobą przewlekłą, a zastosowanie nowych terapii nie obniża znacząco jakości życia pacjentów.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliła: 
Dr Bożena Cybulska-Stopa, Specjalista onkologii klinicznej, kierownik Przychodni Przyklinicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Krakowie

BÓL NOWOTWOROWY

Choroba nowotworowa często kojarzy się z bólem i cierpieniem. Statystycznie ból o różnym nasileniu obserwowany jest u około 60% pacjentów z zaawansowanym nowotworem i około 50% w trakcie leczenia onkologicznego. Nawet po zakończonym leczeniu nadal obserwuje się go u 30% pacjentów wyleczonych z tej choroby. Ogółem – niezależnie od stadium choroby nowotworowej – ponad połowa pacjentów doświadcza dolegliwości bólowych. Przyczyny bólu to nie tylko bezpośrednio nowotwór, ale także często konsekwencje samego leczenia przeciwnowotworowego czy chorób towarzyszących.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielił: 

dr Leszek Kraj, Klinika Chorób Wewnętrznych Hematologii i Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM

Redakcja poleca lekturę wszystkich artykułów, które są częścią kampanii „Dłuższe życie z rakiem”.

Patronat medialny nad kampanią objął serwis ForumOnkologiczne.pl

Piśmiennictwo

Informacja prasowa


Reklama
(1)
Komentarze