Zaloguj
Reklama

Chemioterapia przy nowotworze piersi

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Onkologia, Podręcznik dla studentów i lekarzy, pod redakcją Radzisława Kordka (Jassem, Jeziorski, Kornafel, Krzakowski, Pawlęga), wydanie trzecie, 2007, str. 223

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Chemioterapia przy nowotworze piersi
Fot. ojoimages
(3)
Chemioterapia przy nowotworze piersi
Reklama

Chemioterapia to leczenie systemowe, które jest uzupełnieniem chirurgicznego leczenia raka piersi. Może być podawana przed zabiegiem (leczenie neoadiuwentowe), w pierwszej dobie po zabiegu (leczenie okołooperacyjne), po operacji (leczenie adiuwentowe) lub paliatywnie.

Chemioterapia przy nowotworze piersi - Objawy i przebieg

Programy wielolekowe stosowane są w terapii raka piersi. Jest to tak zwana polichemioterapia. Wśród stosowanych leków wymienia się cyklofosfamid, metotreksat, 5-fluorouracyl i antracykliny (te ostatnie zwłaszcza przy niekorzystnych czynnikach rokowniczych). Chemioterapia wiąże się nieodłącznie z licznymi działaniami niepożądanymi. Jest to leczenie toksyczne i nie działa jedynie na komórki nowotworowe.

Chemioterapia przy nowotworze piersi - Kiedy udać się do lekarza

Kobiety chorujące na raka piersi trafiają do lekarza zwykle w stadium zaawansowanym. Umierają głównie z powodu przerzutów odległych. Nie wiadomo kiedy one powstają, ale wiadomo, że rak piersi to choroba ogólnoustrojowa i dlatego też leczenie musi być systemowe (chemioterapia i hormonoterapia).

Reklama
(3)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze