Zaloguj
Reklama

Zastosowanie nifedipiny jako środka rozluźniającego macicę przy porodzie z obrotem zewnętrznym na główkę.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Zastosowanie nifedipiny jako środka rozluźniającego macicę przy porodzie z obrotem zewnętrznym na główkę.
Fot. shutterstock
(0)

Celem pracy była ocena skuteczności nifedipiny stosowanej jako środka rozluźniającego macicę przy wykonywaniu obrotu zewnętrznego na główkę w celu korygowania porodu pośladkowego.

Reklama

Przeprowadzono randomizowane badanie kontrolne z placebo i próbą podwójnie ślepą kobiet  w ciąży pojedynczej, u których wystąpił poród pośladkowy będących w 36 tygodniu ciąży lub wyżej. Pacjentkom podano dwie dawki albo nifedipiny 10 mg lub placebo 30 lub 15 min przed wykonaniem obrotu zewnętrznego na główkę. Pierwotnym punktem końcowym badania było położenie podłużne główkowe płodu bezpośrednio po wykonaniu obrotu.

Wyniki badania grupy 310 pacjentek losowo przydzielonych do grupy placebo i grupy z nifedipiną nie wykazały znamiennej statystycznie różnicy dotyczącej skuteczności obrotu pomiędzy grupą badaną (42%) a grupą kontrolna (37%) (względne ryzyko 1,1, 95%; 95% CI 0,85-1,5). Ilość przeprowadzonych cesarskich cięć wynosiła 51% w grupie badanej i 46% w grupie kontrolnej (ryzyko względne 1,1, 95% CI 0,88-1,4).

Zastosowanie nifedipiny nie polepszyło znamiennie skuteczności przeprowadzania procedury obrotu na główkę. Dalsze zastosowanie nifedipiny w celu polepszenia wyników dla procedury zewnętrznego obrotu na główkę powinno zostać przeanalizowane w większych badaniach klinicznych.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Obstetrics & Gynecology 2008;112:271-276

Reklama
(0)
Komentarze