Zaloguj
Reklama

Wzrost wykrywalności inwazyjnego raka piersi po wprowadzeniu mammograficznych badań skriningowych w Szwecji.

Autorzy: Jonsson H et al.
Wzrost wykrywalności inwazyjnego raka piersi po wprowadzeniu mammograficznych badań skriningowych w Szwecji.
Fot. ojoimages
(0)

Przedstawiono badanie związanych z wiekiem przypadków inwazyjnego raka piersi w 11 prowincjach szweckich. Badanie obejmowało 463,00 kobiet w wieku od 40 do 74 lat i dotyczyło okresu czasu przed i po rozpoczęciu mammograficznych badań skriningowych.

Reklama

Częstość występowania raka piersi, jaką zaobserwowano w średnim okresie trwania badania skriningowego (12,8 lat) porównano z szacowaną ilością przypadków raka piersi w okresie 15 lat przed rozpoczęciem badania skriningowego. Ilość przypadków raka piersi podczas pierwszego okresu badania skriningowego wzrastała wraz ze średnią wieku. Kiedy względne ryzyko dopasowano do okresu badania otrzymano następujące dane szacunkowe: 1,54 dla grupy wiekowej 50-59 (przedział ufności 95%) oraz 1,21 dla grupy wiekowej 60-69 (przedział ufności 95%). W grupach wiekowych 40-49 oraz 70-74 nie zaobserwowano zmian. Wyniki badań zostały następnie potwierdzone obserwacją, ze w populacji poddanej skriningowi zanika związana z okresem postmenopauzalnym spadkowa tendencja we wzrastającym trendzie występowania raka piersi specyficznego dla wieku. Ta spadkowa tendencja miałaby wskazywać na hormonozależne opóźnienie we wzroście guza w okresie okołomenopauzalnym. Wydaje się, że wiele tych klinicznie trudnouchwytnych guzów zostaje wykrytych dzięki skriningowej mammografii.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Int-J-Cancer. 2005 Dec 10; 117(5): 842-7

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze