Zaloguj
Reklama

Wyniki połączenia badań PET/CT często prowadzą do zmian w terapii raka jajników.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Wyniki połączenia badań PET/CT  często prowadzą do zmian w terapii raka jajników.
Fot. panthermedia
(0)

Połączenie wyników PET z CT (tomografii emisyjnej (PET) z tomografią komputerową (CT)) dostarcza nowych bardzo pomocnych informacji mogących nawet zmienić tok leczenia u prawie 2/3 pacjentek z podejrzeniem nawrotu raka jajników- donoszą najnowsze wyniki badań.

Reklama

Autorzy pracy przeprowadzili badanie, w którym uczestniczyło 90 dorosłych kobiet. Do kryteriów włączających do badania zaliczono wcześniejsze terapie nabłonkowego raka jajników oraz podejrzenie guza na podstawie podniesionego poziomu CA-125, obrazowanie lub występowanie objawów klinicznych. Z badania wykluczono pacjentki ciężarne i te z nieleczoną cukrzycą.

Przed wykonaniem PET u wszystkich pacjentek przeprowadzono standardowe procedury włącznie z CT oraz w większości przypadków badanie USG, oznaczenie CA-125 i badanie lekarskie.

Autorzy badania poprosili 34 lekarzy referencyjnych o rozpisanie planu leczenia dla każdej z pacjentek jeszcze przed przeprowadzeniem PET- dotyczyło to np. zabiegów chirurgicznych, chemioterapii, radioterapii lub też innego typu leczenia.

W momencie wykonania PET/CT każda wykryta zmiana była klasyfikowana jako pozytywna i złośliwa, a obszary niejednoznaczne lub o niepewnej etiologii lub też negatywne jako niezłośliwe.

Ponadto lekarze uczestniczący w badaniu zostali poproszeni o ocenę wpływu skanowania PET na plan leczenia danej pacjentki. Niski wpływ świadczył o braku zmian w terapii pacjentki, średni odnosił się do zmian w kolejności planowanych zabiegów, dawkach, lub też sposobie podawania leków. Wysoki wpływ oznaczał zmianę samej terapii w wyniku uzyskanych danych z PET/CT.

Przed wykonaniem PET, przy zastosowaniu konwencjonalnego badania CT dokonano identyfikacji 137 zmian; połączenie PET-CT pozwoliło na zdiagnozowanie dodatkowych 168 zmian u 61 badanych pacjentek.

Ostatecznie przeprowadzenie badania PET/CT spowodowało zmianę terapii u 59% pacjentek.

Na podstawie otrzymanych wyników autorzy badania stwierdzili, iż PET/CT odgrywa ważną rolę w terapii pacjentek z podejrzeniem nawrotów raka jajników. Zastosowanie połączenia PET z CT może przyczynić się do zmian dotyczących terapii nawet u 60% pacjentek, jak również pozwala na identyfikację chorych, u których istnieje prawdopodobieństwo postępu choroby w okresie kolejnych 12 miesięcy.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek

Źródło tekstu:

  • Ob. Gyn News, Volume 42, Issue 12, 15 June 2007

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze