Zaloguj
Reklama

W jaki sposób komórki nowotworowe mogą stawać się oporne na chemioterapię?

Lekarze
Fot. panthermedia
Lekarze
(0)

Zdarza się, że w trakcie leczenia chorób nowotworowych dochodzi do postępującego spadku efektów terapii  dziać się tak może z powodu nabywania przez komórki nowotworowe oporności na podawane choremu leki. Mechanizmy, dzięki którym patologiczne komórki mogą stawać się niewrażliwe na chemioterapeutyki, znajdują się w kręgu zainteresowania wielu naukowców – jednymi z takowych są uczeni z University of California, którzy opisali znaczenie makropinocytozy w nabywaniu przez nowotwory oporności na chemioterapię.

Reklama

Chemioterapia skutkować może różnymi efektami, przede wszystkim jednak celem leczenia nowotworów jest doprowadzenie do zaburzeń metabolizmu komórek nowotworowych. Zdarza się, że początkowo podawanie choremu chemioterapeutyków przynosi oczekiwany skutek, wraz jednak z upływem czasu od rozpoczęcia leczenia efekty terapii mogą stawać się coraz mniej wyraźne. Za taki problem odpowiadać może nabywanie przez komórki nowotworowe oporności na leczenie – jeden z mechanizmów, w jakich patologiczne komórki mogą się „bronić” przed chemioterapią, opisał zespół badaczy z University of California.

Naukowcy skupili się na makropinocytozie, będącej jednym ze sposobów na pobieranie składników do wnętrza komórek ze środowiska zewnątrzkomórkowego. Okazało się, że dzięki niej komórki guza, które wcześniej, wskutek chemioterapii, miały zaburzony metabolizm, mogły dosłownie pochłaniać obumarłe wcześniej komórki, pozyskując wtedy substancje odżywcze niezbędne do swojego dalszego rozwoju.

Samo jednak stwierdzenie, że komórki nowotworowe mają zdolność do makropinocytozy, nie było najważniejszym odkryciem badaczy. Zaobserwowali oni bowiem również i to, że uniemożliwienie komórkom guza makropinocytozy doprowadzało do zwiększenia ich wrażliwości na chemioterapię. Obecnie pozostaje jedynie czekać na więcej takich odkryć i liczyć na to, że leczenie nowotworów niebawem będzie dawało jeszcze lepsze niż obecnie efekty.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze