Zaloguj
Reklama

Trombocytoza związana z rakiem jajnika

Autorzy: Ewa Kwoka
Bezsilność
Fot. ojoimages
Bezsilność
(4)

Trombocytoza, czyli bardzo podwyższony poziom płytek krwi związana jest z nasileniem rozwoju raka jajnika.

Reklama

Podwyższony poziom płytek krwi związany jest ze wzrostem guza i zmniejszeniem przeżywalności kobiet cierpiących na raka jajnika.

Jak twierdzi główny autor badań Anil Sood od dawna wiadomo, że kobiety chore na nowotwór jajnika mają wyższy poziom płytek krwi, ale nie wiadomo dlaczego tak się dzieje, czy przyczynia się do rozwoju choroby.

Naukowcy zidentyfikowali mechanizm wyjaśniający podwyższony poziom płytek, a także ich związek z chorobą. Soon uważa, że wyniki mogą sugerować, iż leki na krzepnięcie mogą być użyteczne w konwencjonalnej terapii.

Płytki krwi mogą funkcjonować jako magazyny paliwa dla nowotworów poprzez zapewnianie im czynnika wzrostu.

U osób z trombocytozą jest wyraźnie wyższy poziom trombopoetyny i interkuliny-6. Badacze zauważyli, iż zmniejszenie poziomu tych substancji powoduje kurczenie guzów.

Poziom płytek krwi może służyć jako biomarker raka jajnika oraz innych nowotworów.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze